Osmanlı'nın Muhteşem Projeleri 1 - Beş Asırlık Sakarya - Sapanca - Marmara Kanal Projeleri

Yazar : Ömer Faruk Yılmaz
İsbn : 9789944905954
Yayın Tarihi : Haziran, 2010
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 16
Ölçü : 29 x 20,5 cm
Yayınevi : Çamlıuca Basın Yayım

Ulaşım ve taşımacılık, tarih boyunca insanoğlu için halledilmesi gereken önemli bir mesele olmuştur. İnsanlar bu meseleyi halletmek için yer altında ve yer üstünde uygulanmak üzere çok çeşitli projeler geliştirmişlerdir. Bu projelerin başında da köprüler, tüneller ve kanallar yer alır. Osmanlı Devleti'nin bu sahadaki çok sayıda teşebbüslerinden bazıları hayata geçirilmiş, bazıları da proje olarak kalmıştır. Bir proje olarak kalanlar, bugün bile cazibesini kaybetmemiştir. Mesela Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın yaptırdığı İstanbul Boğazı tüp geçit projesinin o zamana kadar dünyada uygulanmış bir benzeri yoktu. Bir asır sonra hayata geçirilebilen bu proje o zaman fevkalade cazip idi. Nitekim Osmanlı, son asrında bile, dünyada meydana gelen gelişmelerde birinci değilse ikinci sırada idi. Mesela dünyanın ikinci metrosu İstanbul' da yapılmıştı. Dünyanın deniz altından ilk tüp geçit projesi İstanbul için hazırlanmıştı. Dünyada denizaltıya sahip olan ikinci devlet Osmanlı'ydı. Dünyanın üçüncü büyük donanmasına Sultan Abdülaziz Han devrinde sahipti Osmanlı. Dünyada ilk telgraf hattını Osmanlı kurdu. Daha birçok üstünlük Osmanlı Devleti'nde, hem de devletin hızla yıkılışa geçtiği bir devirde vardı. O günden bugüne teknoloji çok mesafe kat ettiği halde; Osmanlı'nın, son deminde yaptığı projelerden bazıları ancak yüz yıl sonra hayata geçirilebilmiştir. Yani bugün ancak uygulanabilen bu projeler, bir asır önce, daha o devrin teknolojisi ile gerçekleştirilmek istenmiştir. Binaenaleyh, günümüz teknolojisinin imkânlarıyla yapılan çalışmalardan bazıları, öyle çok da övünülecek işler olmayıp yabancı ülkelerdekilerin yanında devede kulak misali kalmaktadır.
******Ömer Faruk Yılmaz