Osmanlı'nın İlk Yahudi Sosyalisti Avram Benaroya ve Faaliyetleri

Yazar : Emre Polat
İsbn : 9756237228
Yayın Tarihi : Aralık, 2004
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 283
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Truva Yayınları
Bahsi Geçen : Avram Benaroya

Türkiye'de sol hareketler mahiyeten ve kavram olarak bir asra yakın bir zamandır tartışılmasına rağmen, bugün bile sınırları tam olarak çizilemeyen ender konulardandır. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında, çok partili hayata geçildikten sonra solun tanımı ve kapsama alanı üzerine birçok tartışma yapılmıştır. Yarım asırdır yoğun bir şekilde tartışılan Türk solunun sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için ilk oluşum sürecinin iyice irdelenmesi gerekmektedir. Bu bakımdan Türkiye'de sol hareketlerin tarihi üzerine yapılacak araştırmalarda 1908-1913 yılları arasına özel bir önem verilmesi gerektiğine inanmaktayız. Çünkü bu beş yıllık dönem, Türk solunun doğduğu, belli bir kimlik kazandığı ve kamuoyu tarafından bir fikir olarak algılanmaya başladığı özel bir dönemdir Bu dönem yeterince aydınlatılmadan, Türk solunun doğuş evresi kavranamayacağı gibi, Türkiye'de sol düşüncenin ortaya çıkıp, kurumsal kimlik kazanmasında rol oynamış önemli aktörler de gözden kaçırılmış olur. Bu özel dönemde Türkiye'de sosyalist işçi hareketlerinin doğup, gelişmesinde çok önemli yere sahip isimlerden birisi de Avram Benaroya'dır. Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e uzanan süreçte sol hareketlerin tarihinin layıkıyla analiz edilebilmesi için Benaroya'nın kim olduğu, ne tür faaliyetlerde bulunduğu ve Osmanlı yönetimi tarafından nasıl algılandığı sorularını cevaplandırmak gerekmektedir. Ayrıca Osmanlı'nın sol hareketler karşısındaki tavrını ortaya koyabilmek için de, İttihad ve Terakki'nin sosyalist işçi hareketlerine bakışını doğru çözümlemek gerekir. Türk solunun tarihiyle ilgili olarak yapılan çalışmalarda Osmanlı arşiv belgelerinin yeterince kullanılmamış olması önemli bir eksikliktir. Bu eksiklik, bu mühim konunun tüm yönleriyle açıklanamaması ve çok önemli bazı ayrıntıların göz ardı edilmesi sonucunu doğurmaktadır. Konuyla ilgili tüm verileri bir bütünün parçaları olarak düşündüğümüzde, arşiv belgeleri gibi çok önemli ve büyük bir parçanın olmayışı hemen kendini hissettirmektedir. Türkiye'deki sol hareketler tarihi konusunda en tafsilatlı çalışmayı yapmış olan Mete Tunçay...
******