Osmanlı'nın Gölgesinde Bir Uzakdoğu Devleti Açe

Yazar : Harun Tuncer
İsbn : 9789944905923
Yayın Tarihi : Haziran, 2010
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 151
Ölçü : 13,5 x 21 cm
Yayınevi : Çamlıca Basım Yayın

Son on yılda yapılan kısmen kitap çapında ve aslında bir elin beş parmağını geçmeyen çalışmalar hariçte tutulursa Açe adını belki de ilk defa 2005 yılında meydana gelen deprem ve ardından oluşan korkunç tsunamiyle duyduk. Nüfusun çoğunun Müslüman oluşu yahut Osmanlı'yla münasebetleri bir yana böyle bir bölgenin varlığından dahi pek azımız haberdardı. Bugün artık en azından kulaklarımız aşina bu isme. Sumatra Adası'nın en kuzeyinde yer alan Açe, 1962'de Endonezya hükümetiyle imzalanan anlaşma gereği o zamandan beri özerk bir devlet. Birçok yeraltı ve yerüstü kaynakları ve bulunduğu coğrafi konum itibariyle Hint Denizi ticaret yolu için önemli bir bölge. Zaten sırf bu yüzden 15. asırda başlamak üzere asırlarca süren sömürgeci kavgalarına sahne olmuş. Bu uzak sularda ticaret gemilerini yüzdüren Portekizliler, yine buraları zengin kaynakları için sömürmek sevdasındaki Felemenkler, sonra İngilizler... Müslümanlar da İslam'ın ilk çağlarından beri Çin ticaret yolu üzerinde bulunan Sumatra ve Borneo gibi adalara uğramışlar ve buralarda bir vesileyle İslam'ı tebliğ etmişler yerlilere. Hatta bazıları bu adalara yerleşmişler, oralarda devam ettirmişler hayatlarını. Fakat şu tarihi bir hakikat ki, onların maksadı sömürü değildi. Efendimiz'in yalnız bedenen hakiki âleme irtihalinden sonra parça parça dağılmışlardı arza. Gayeleri, yalnızca Allah Teala'nın kelamını neşretmekti...
******Harun Tuncer

Oktay Aras Kitaplığındaki Harun Tuncer Kitapları (1)