Osmanlının Balkanlardan Çekilişi Süleyman Hüsnü Paşa ve Dönemi

Yazar : Erol Özbilgen
İsbn : 9753556098
Yayın Tarihi : 2006
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 525
Ölçü : 13,5 x 21 cm
Yayınevi : İz Yayıncılık

Osmanlı Devleti on dokuzuncu yüzyılın son çeyreğine Sultan Abdülaziz'in Hall'i, Meşrutiyet yönetiminin kabulü, Meclis-i Meb'usan'ın açılması, Kanun-i Esasi'nin ilanı ve 93 Harbi" gibi tümü üç yıl içine sıkışmış önemli olaylar dizisiyle girer. Süleyman Hüsnü Paşa bu olayların hepsinde yer alır. Tarih'in evrensel kütüğüne kazılı askeri ve siyasi kimliği ile dahi herkesçe pek kolay hatırlanamayan Süleyman Paşa "sahib-i seyf ü kalem" bir Osmanlı aydını olarak düşünsel yaşantısı ve yapıtları ile birlikte bir bütün olarak ele alınmıştır. Şöyle ki; Birinci Bölüm'de, Askeri hayatı mülazımlıktan müşirliğine kadar Bosna, Girit Adası, Yemen ve Asır' deki ayaklanmalar, Sırbistan Savaşları, 93 Harbi'nin Rumeli Cephesi'nde sırasıyla "Balkan Orduları Umum Kumandanı", "Tuna Umum Kumandanı" ve sonunda "Rumeli Harb Ordu-yi Hümayunları Umum Kumandanı" olması, Savaş sonrasında Divan-ı Harb önünde yargılanması ve siyasi hayatı Sultan Abdülaziz'in Hall'i olayına katılışı, meşrutiyet yönetiminin kabulü, Meclis-i Meb'usan'ın açılması, Kanun-i Esası'nin ilanı ile sürgünde geçen yılları anlatılmıştır. İkinci Bölüm'de yazar, şair, öğretmen, eğitimci, bilim adamı, "Yeni Osmanlı", devrimci, taktisyen ve stratejist bir komutan olarak çok yönlü kişiliği askeri, siyasi, fikri, dini ve sosyal kategorilerde incelenmiştir. Üçüncü Bölüm'de de kaleme aldığı ders kitapları, dinsel, edebi, bilimsel ve anı türünde basılı eserleri ile basılmamış tasarıları ve mektupları da kaynaklarından ele alınarak ve gerek kendisi ve gerekse döneminde karşıtlarının yapıtlığı eleştiriler irdelenip tanıtılmıştır. Süleyman Paşa sürgün olarak yaşadığı Bağdad'da ayrıntıları kaçırmayan bir araştırmacı dikkatiyle toplumsal, örgütsel, yönetsel gözlemlerini "Hıtta-i Irakiyye Layihası" başlığıyla kaleme almış ve Sultan Abdülhamid'e arzedilmek üzere Mabeyn-i Hümayun'a göndermiştir. Şimdiye kadar Başbakanlık Arşiv vesikaları arasında dokunulmadan kalmış, aslında küçük bir risale hacmindeki bu yapıtı da yeterince ayrıntılı biçimde özetlenerek bu araştırma içine konmuştur.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Erol Özbilgen Kitapları (2)