Osmanlılarda Sağlık Cilt 2

Yazar : Dr. Coşkun Yılmaz, Dr. Necdet Yılmaz
İsbn : 975009932x
Yayın Tarihi : 2006
Dil : Türkçe+İngilizce
Sayfa Sayısı : 400
Ölçü : 24 x 34,5 cm
Yayınevi : Biofarma

(1. Ciltten Devam) Çalışmalar yayın kurulunun kontrolünde yürütüldü. Böylece, şahsi inisiyatiflerden uzak, ilmi kıstasların hâkim olduğu, Türkiye'nin bu alandaki birikimini yansıtmayı hedefleyen bir anlayışla hareket imkânı sağlandı. Birinci cilt, bir tür "Osmanlı Sağlık Tarihine Giriş" mahiyetinde planlandı. Bu ciltte temel konularda hazırlanan makalelere yer verilmesi, makalelerin yeni açılımlar sağlaması, geniş kitlelerin konuya ilgisini çekmesi, Osmanlı tıp tarihi araştırmalarında yöntem ve üslup geliştirici tarzda olması, farklı ilgi alanlarına hitap etmesi, benzer, teknik ve dar kapsamlı konuların ele alınmaması benimsendi. İkinci cilt için tespit edilen bol miktardaki arşiv vesikası makale yazarlarının istifadesine sunuldu. Bu uygulama Osmanlı tıbbı açısından ikinci ve birinci ciltteki kaynak materyalin ne kadar önemli olduğunu test imkânını da sağladı. Her yazının en az üç yayın kurulu üyesi tarafından okunmasına dikkat edildi. Onların kararları doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra yayın benimsendi. Konunun tarihi temelleri ve Osmanlı tıbbının kendisine özgü karakterini ortaya koymaya yönelik bir anlayışla makalelerin, konuların XVIII. yüzyılın ortalarına kadarki dönemi ele alması kararlaştırıldı. Konunun tarihi safhasını ortaya koymaya yönelik zaruretle bazı çalışmalarda sonraki dönemlere de temas edildi. Ancak bu bahisler o makaleler içinde bile çok az yer tutmaktadır. Yazıların sıralanmasında kendi içinde özel bir iletişim mantığı oluşturuldu. Makaleler öncelikle birbirleriyle bağlantıları dikkate alınarak gruplandırıldı. Düne bugünün penceresinden bakıp, dünün bugüne katkılarını tartışan bir yazıyla başlayan kitapta, yazılar genelden özele doğru bir sıralamaya tabi tutuldu. Konu bütünlüğü olan makaleler arka arkaya getirildi. Kitabı baştan sona okumayı tercih edecek okuyucular dikkate alınarak, kısa ve sağlık kültürü ile ilgili yazılar soluklanmaya vesile olsun diye aralara yerleştirildi...
******Dr. Coşkun Yılmaz, Dr. Necdet Yılmaz