Osmanlılarda Sağlık Cilt 1

Yazar : Dr. Coşkun Yılmaz, Dr. Necdet Yılmaz
İsbn : 9750099311
Yayın Tarihi : 2006
Dil : Türkçe+İngilizce
Sayfa Sayısı : 400
Ölçü : 24 x 34,5 cm
Yayınevi : Biofarma

"Osmanlılarda Sağlık" projesinin ilk nüvesi 2000 yılının başlarında oluştu. Proje, Osmanlı gibi dünya tarihinde kendisine özgü büyük bir medeniyet oluşturmuş bir devletin sağlık alanındaki birikimini, başta bilimsel çalışmalar olmak üzere, farklı etkinliklerle, geniş kitlelerle paylaşmak ve bu tarihi tecrübeyi günümüz insanının dikkatine sunmak amacıyla hazırlanmıştı. Bu hazırlıkta, Osmanlı tıp tarihiyle ilgili araştırmaların muhtevası, Osmanlı tıbbını bir tür "azınlık unsurların tıbbı" gibi görme ve bu alanda "Osmanlıların bir varlık gösteremedikleri" yönündeki tartışmalar etkili olmuştu. Konuyla ilgili çalışmaların, Osmanlı medeniyet tarihinin anlaşılmasında önemli rol oynayacağı, Osmanlı tecrübesinin, her tarihi tecrübe gibi, günümüz sağlık çalışmalarına ciddi katkılarda bulunabileceği anlayışının da bu hazırlık ta önemli bir yeri vardır. Bu konularda sonuç almanın, öngörülerin doğru veya yanlışlığının anlaşılmasının etkili ve kalıcı yolu ise şüphesiz, kaynakları ortaya koymak ve bilimsel çalışmalar yapmaktır. Diğer çalışmaların da sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için bu tür faaliyetlere öncelik verilmelidir. Aksi takdirde çalışmaların bir tarafı hep eksik kalmaya mahkûmdur. İki cilt olarak hazırlanan kitap, projenin bilimsel yayın külliyatının ilk ürünüdür. Niyetimiz imkânların elverdiği ölçüde hem, farklı şekillerde bu yayın külliyatının devamını sağlamak hem de projenin diğer safhalarını hayata geçirmektir. 800 sayfalık bu eserin hazırlanması için görünen hacmin ve ülkemizdeki yaygın anlayışın çok ötesinde bir katılım sağlanmıştır. Yaklaşık iki yıl süren fiili hazırlık safhasında, 100 kişiye yaklaşan bir ekip yoğun bir mesai sarfetmiştir. Kitap geniş katılımlı bir ekip çalışmasının ürünüdür. Çalışmanın sağlıklı şekilde yürütülmesi için öncelikli olarak Osmanlı tıp, teşkilat, medeniyet, kültür, edebiyat, sosyal ve siyasi tarih uzmanları ile günümüzde tıbbın çeşitli alanlarında hizmet veren akademisyenlerden oluşan, önem ve alan itibariyle farklı disiplinlerin temsil edildiği, renkli ve geniş bir yayın kurulu oluşturuldu. (Devamı 2. Ciltte)
******Dr. Coşkun Yılmaz, Dr. Necdet Yılmaz