Osmanlı'dan Günümüze Tapu Arşiv

İsbn : 9789754900064
Yayın Tarihi : 2010
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 152
Ölçü : 25 x 33 cm
Yayınevi : Bayındırlık ve İskan Bak. Tapu ve Kadastro G.M.

İnsanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar insanoğlu yaşamını devam ettirebilmek için toprağa bağımlı olmuştur. Sosyal bir varlık olan insanın, toplu yaşama ve toprağa bağımlılık mefhumları, insanın sahip olduğu alanlara ait haklarını güvence altına almasını gerektirmiştir. İnsanların sahip oldukları özel alanlar üzerindeki haklarını sağlam temellere bağlama ihtiyacı, beraberinde mülkiyet ve mülkiyet haklarının hukuki olarak korunması fikrini ortaya çıkarmıştır. Mülkiyet kavramı gibi, arşiv fikri de insanlığın tarihi kadar eski dönemlere gider. İnsanoğlu tecrübelerini, yaşantılarını, bilgi ve birikimlerini belgeleyerek saklama gereksinimi duymuş ve daha ilk çağlarda mağara duvarlarına yaptığı resimlerle bu gereksinimini karşılama yoluna gitmiştir. Sümerler tarafından yazının icat edilmesinde de insanların bilgi ve birikimlerini belgeleme ihtiyacı etkili olmuştur. Yazının icadından sonra ise, bilgileri kaydetme ve kaydedilen belgeleri muhafaza etme ihtiyacı öncelikle devlet eliyle yürütülerek gelişmiştir. Arşiv belgeleri, bünyelerinde barındırdıkları bilgi ve birikimleri ile geçmişi anlamamızı sağlayan, devletin ve milletin en önemli hafıza merkezleridir. Bugün hem devletlerarası ilişkilerde, hem de fertlerin birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerinde meydana gelebilecek ihtilaflarda, gerçeği olduğu gibi ve objektif bir biçimde ortaya koyan arşiv belgeleri vazgeçilemez hukuki delillerdir. Arşiv belgeleri yalnız ihtilafları çözen hukuki deliller olmayıp, geçmişi bugüne taşıyan kültür hazineleri olarak; iktisadi, idari, askeri, sosyal, kültürel vb. tüm ilmi araştırmaların da en önemli başvuru kaynaklarıdır.
******