Osmanlı'dan Günümüze Seçimler 1877 - 1999

Yazar : Erol Tuncer
İsbn : 9759693534
Yayın Tarihi : Eylül, 2002
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 496
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : Tesav

Ülkemizde ilk Anayasa 1876 yılında kabul edilmiş, Yasama Organı Üyelerinin belirlenmesine yönelik ilk Genel Seçim 1877 yılında yapılmıştır. 1877'deb günümüze kadar Birinci ve İkinci Meclis Üyelerinin belirlenmesi için 35 genel seçim yaşanmış; bu seçimlerden 27'si Mebusan Meclisi ya da Millet Meclisi olarak adlandırılan Birinci Meclis Üyelerinin, 8'i ise Cumhuriyet Senatosu olarak adlandırılan İkinci Meclis Üyelerinin seçilmesi amacıyla yapılmıştır. Kitapta: Osmanlı'dan günümüze kadar yapılmış olan seçimlerle bu seçimlere ilişkin yasal düzenlemeler, uygulanmış olan seçim sistemleri, seçme ve seçilme hakları ile seçimlerin yöneyim ve denetimine ilişkin bilgiler sistematik bir biçimde ele alınmaktadır. Bunun yanısıra Cumhuriyet Döneminde kurulmuş olan siyasi partiler ve hükümetler ile çok partili dönemdeki seçimlerin sonuçlarına ilişkin bilgilere ve sayısal değerlendirmelere de yer verilmiştir. 10 Ana Bölümde sunulan bilgiler 234 tablo ile desteklenmiştir.
******