Osmanlı'dan Günümüze Ordunun Evrimi

Yazar : Osman Tiftikçi
İsbn : 975431148x
Yayın Tarihi : Ocak, 2006
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 248
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Sorun Yayınları

Elinizdeki çalışma daha önce yayınlanan Osmanlıdan Cumhuriyet'e Burjuvazinin Evrimi (EI Yayınları 2003 İstanbul) isimli kitabın devamıdır. O çalışmada genel siyası değişim ve dönüşümlerin yanında, ordunun evrimi de anlatılmıştı. Bu nedenle, bu kitapta ordunun Cumhuriyet dönemine kadar geçirdiği dönüşümler kısa geçildi. Okuyucu, 1876 Birinci Meşrutiyet, 1908 ikinci Meşrutiyet, Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet'in ilanı ve bu süreçte ordunun geçirdiği değişimler konusunda daha geniş bilgi edinmek isterse, sözünü ettiğimiz kitaba başvurmasını öneririz. Ordu sadece siyasi yaşamımızda değil, toplumsal ve ekonomik yaşantımızda da çok önemli bir kurumdur. Siyasi hayatımızda ordunun önemi malum. Ekonomik olarak ise ordu, Koç ve Sabancı Holdinglerden sonra Türkiye'nin üçüncü işbirlikçi sermaye grubudur. Toplumsal alana gelince: Yakın zamana kadar okuma-yazma bilmeyen köylüler askerde bunu öğreniyorlardı. Köylünün günlük kapitalist yaşam disiplini ile ilk karşılaştığı yer askerlikti. Gündoğumu, kuşluk vakti, öğlen, akşam zaman dilimlemesi yerine saat ve dakikalara göre kendini ayarladığı ilk yer burasıydı. Genç köylü kapitalist tekniğin birçok ürünü ile köy dışında farklı insan ilişkileri ile ilk kez burada karşılaşıyordu. Tüm bu yenilikler nedeniyle de askerlik yaşamı sıradan bir köylü üzerinde ömrü boyunca silemeyeceği izler bırakıyordu. Askere giden Kürt köylüsü için ise bunlara eklemeler yapmamız gerekir. Askerlik yaşamı Kürt köylüsünün asimile edilmesi için çok önemli bir araç vazifesi görüyordu. Örneğin iki seneye yakın bir süre boyunca kendi anadilini konuşması yasaklanıyor, yeni bir dili konuşması ve yazması için uğraşılıyordu. En şoven biçimiyle Türkleştirilmeye çalışılıyordu. Ordu tüm gençliğin belli bir dönemde çemberinden geçtiği önemli bir kafa biçimlendirme kurumudur. Ordu Türk şovenizmini üreten ve topluma yayan çok önemli bir kurumdur. Siyasi, toplumsal, ekonomik alanda böylesine önemli bir kurum ne yazık ki yeterince incelenmemiştir. Ordu üzerine yayınlanmış araştırmaların çoğu sipariş üzerine çalışmalardır...
******Osman Tiftikçi

Oktay Aras Kitaplığındaki Osman Tiftikçi Kitapları (1)