Osmanlı'dan Günümüze Havagazının Tarihçesi Cilt 1

Yazar : Sertaç Kayserilioğlu, Mehmet Mazak, Kadir Kon
Yayın Tarihi : 1999
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 767
Ölçü : 23,5 x 33,5 cm
Yayınevi : İgdaş

İstanbul Doğu ile Batı'nın, Kuzey ile Güney'in kesişme noktasında bulunan bir şehirdir. İstanbul'un jeo-stratejik konumu kadar, jeo-kültürel özellikleri ve konumu da önemlidir. İlk kurulduğu günden beri üç kıtanın çekim merkezi olmuştur. Tabiatın ve tabii özelliklerin bu şehre sunduğu zenginlikler zaman içinde tarihi ve kültürel zenginliklerle de beslenmiştir. Doğu Roma ve Osmanlı medeniyetlerine başkentlik etmiş olan İstanbul, Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra da önemini korumuştur. Bugün Türkiye nüfusunun yaklaşık beşte birini barındıran İstanbul sadece Türkiye'nin her bölgesinden göç almakla kalmıyor, çevresindeki ülkelerin hepsi için çekim merkezi olma özelliğini korumaya devam ediyor. Dün olduğu gibi bugün de çok sayıda din, mezhep, kültür ve ırka mensup insanlar İstanbul'da bir araya geliyor, karşılıklı ticari ve kültürel mübadelede bulunuyorlar. İstanbul, doğası gereği çoğulcu bir şehirdir. Mal ve hizmet mübadelesinin yoğun olduğu sokak ve caddelerinde kolayca bir Polonyalı ile bir İranlı'yı, bir Makedon'la bir Libyalı'yı yanyana bulmak mümkün. Denebilir ki, İstanbul üniversal bir perspektife sahip tarihi ve kültürel özellikleriyle, adım atmakta olduğumuz yeni küresel vizyonun en belirgin ve somut örneğini teşkil etmektedir. İstanbul'un çok yönlü, ciddi, geçmişten gelen ve belli zaman periyodları içinde (kısa, orta ve uzun vadede) çözüm bekleyen yapısal sorunları var. Bu sorunları yerinde ve doğru olarak teşhis etmek, gerekli plan ve programları yapmak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu kadar Merkezi Yönetim'in de görevidir. Esasında İstanbul Türkiye'nin bir özeti, ülkenin genel durumunu yansıtan bir aynası olduğundan, çok sayıda sosyal, ekonomik ve yapısal sorunun çözümü İstanbul'da başarılı olmadıkça ülkenin diğer şehir ve bölgelerinde başarılı olması neredeyse mümkün değildir. Ancak denebilir ki, bugüne kadar Merkezi Yönetim, üstüne düşen görevleri tam olarak yerine getirmediği gibi, miadını dolduran mevzuat dolayısıyla bazı durumlarda yerel yönetimin önüne engeller koymuş bulunmaktadır... (Devamı 2. Ciltte)
******R. Sertaç Kayserilioğlu, Mehmet Mazak, Kadir Kon