Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Zihniyet, Siyaset ve Tarih

Yazar : M. Şükrü Hanioğlu
İsbn : 9789758803675
Yayın Tarihi : Ekim, 2009
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 286
Ölçü : 13,5 x 21 cm
Yayınevi : Bağlam Yayıncılık

Son dönem Osmanlı tarihine ışık tutan tarihçilerin başında M. Şükrü Hanioğlu'nun geldiğine kuşku yok. Çeşitli akademik dergilerde ve kitaplarda yer alan makalelerini bir yana bırakıp, yalnızca kaleme aldığı kitapları sıralamak dahi bu katkının boyutlarını göstermeye yeter: "Preparation for a Revolution: The Young Turks, 1902-1908" (Devrime Hazırlık: 1902-1908 Döneminde Jön Türkler, Oxford University Press, 2000). "The Young Turks in Opposition" (Muhalefet Döneminde Jön Türkler, Oxford UP, 1995). "Kendi Mektuplarıyla Enver Paşa" (Der Yayınları, 1989). "Bir Siyasi Örgüt Olarak Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük, Cilt I: 1889-1902" (Der Y., 1986). "Bir Siyasal Düşünür Olarak Dr. Abdullah Cevdet ve Dönemi" (Der Y., 1981). ABD'nin en seçkin üniversitelerinden biri olan Princeton Üniversitesi'nde 1990'ların başından bu yana öğretim üyesi, son üç yıldır da Ortadoğu Araştırmaları Bölüm Başkanı olan Profesör Hanioğlu, yalnızca son derece titiz bir tarih araştırmacısı olması ve üstün tahlil yeteneği ile değil, aynı zamanda özgürlükçü değerlere ve eleştirel akılcı metoda bağlı entelektüel kişiliğiyle de Türkiye'nin övünç kaynağı olan sosyal bilimcilerden biri. Hanioğlu'nun yeni kitabı "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Zihniyet, Siyaset ve Tarih" (Bağlam Yayınları, 2006) başlığını taşıyor ve 2002 sonbaharı ile 2006 yazı arasında Zaman gazetesinde çıkan yazılarını topluyor. Zaman'da yazmaya başlamamdan kısa bir süre sonra, eski ve yakın dostum Profesör Hanioğlu'nun da iki haftada bir Zaman'a yazmasına önayak olduğum için büyük bir mutluluk duyuyorum. Çünkü onun engin tarih bilgisiyle analitik mantığı birleştiren Zaman yazıları, Türkiye'nin bugününün Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş döneminin tarihsel arkaplanı ışığında anlaşılmasına bence son yıllarda yapılmış en değerli katkılar… Şahin Alpay
******M. Şükrü Hanioğlu