Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Problemler, Araştırmalar, Tartışmalar

Yazar : Sempozyum
İsbn : 9753330685
Yayın Tarihi : Mayıs, 1998
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 421
Ölçü : 15 x 21 cm
Yayınevi : Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Tarih Vakfı'nın düzenlediği "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e" başlıklı Birinci Uluslararası Tarih Kongresi 24-26 Mayıs 1993'te Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde toplanmıştı. Bu kongreye sunulan tebliğlerin derlenip yayımlanması beş yıl sürdü. Bu gecikme nedeniyle özellikle yazılarını zamanında teslim etmiş olan tebliğ sahiplerinden, daha genel olarak da Tarih Vakfı camiasından ve değerli okurlardan özür dilememiz gerekiyor. Böyle bir gecikme ortaya çıkınca elinizdeki kitabın yayımlanmasının uygun olup olmayacağı konusunda bizler de tereddüt ettik. Ancak kitapta yer alan makaleleri tekrar okuyunca, bu çalışmaların güncelliklerinden ve birer tarih çalışması olarak değerlerinden hiçbir şey yitirmedikleri sonucuna vardık. Birinci Uluslararası Tarih Kongresi açılış ve kapanış dahil toplam 13 oturumdan oluşmuştu. Bu oturumlarda Osmanlı Türk tarihçiliğinin yöntem sorunlarından toplumsal, iktisadi ve kültürel tarihe, milletler ve milliyetçilikten kimlik, kentleşme ve göçe kadar geniş bir yelpazeye yayılan 42 tebliğ sunulmuştu. Elinizdeki kitap bu tebliğlerin bize ulaşan nihai metinlerinden oluşuyor. Kitabı yayıma hazırlarken kongrenin düzenini izledik. Makaleleri kitaba kongredeki sunuluş sıralarına göre yerleştirdik. Bu çalışmalarda milliyetçiliğe mesafeli bakabilen, çoğulcu, farklılıkların zenginlik olarak görülmesine dayanan ve uluslararası platformlardaki tarihçilik tartışmalarıyla dirsek teması içindeki bir tarih anlayışının örneklerini bulacaksınız. Tarih Vakfı'nın önde gelen amaçlarından biri de bu tür tarih çalışmalarının güçlenmesini ve zenginleşmesini sağlamaktır. Kongrenin düzenlenmesi sırasında Halil Berktay, Korkut Boratav, Cemil Koçak, İlhan Tekeli ve ben birlikte çalışmıştık. Tebliğlerin yayıma hazırlanması aşamasında ise Halil Berktay'ın önemli katkıları olmuştur. Şevket Pamuk Tarih Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul, Nisan 1998
******Sempozyum