Osmanlı'dan Bugüne Musluklar

Yayın Tarihi : Eylül, 2001
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 94
Ölçü : 21 x 29,7 cm
Yayınevi : Elginkan Vakfı

Bu kitap, insan yaşamındaki önemli unsur; su hakkında. Konumuz suyun, ekonomik, kullanışlılık, sağlık ve estetik gereklere uygun biçimde sunumu, tüketimi, muhafazası ve bunu sağlayan tesisler, özellikle Musluklar. Suyun insan vücudunun önemli bir oranını oluşturduğunu ve bu oranda küçük bir düşmenin yaşamı tehdit ettiğini, ölüme sebep olduğunu, hep biliriz. Gene biliriz ki, sağlık koşulları deyince ilk akla gelen unsur temizlik ve temizlik deyince de "su "dur. Su, hatta besinden de önde gelen bir ihtiyaç maddesi, öyle ki, susuzluk, insanı açlıktan daha çabuk çöküntüye, ölüme götürebiliyor. Çok şükür, tabiat ana bu değerli mad· deyi yaygın bir şekilde ve cömertçe sunmakta. Ne yazık, bazılarımız, doğanın bu cömertliğinden şımarıyoruz ve suyun önem ve değerini ya unutmak ya da fark etmemek gafletine düşebiliyoruz. Hâlbuki dinimiz suyu Allah'ın kutsal bir ihsanı sayar. Atalarımız daima bu inanca göre am el etmiştir. Genellikle bir bardak su sunan bir kişiyi "Su gibi aziz ol" sözleri ile yüceltiriz. Hayır hizmeti yapmak isteyen birçok hayırsever yurttaşın ilk aklına gelen su tesisleri inşa etmektir. Atalarımız asırlar boyunca, çeşmeler, sebiller inşa ettirip toplumun hizmetine sunmuşlardır. Doğa çok cömert, ama su kaynakları genellikle istenen konum, zaman ve kalitede hazır bulunmuyor. Bu sebeple, suyu, gerekli zaman ve yerde, tüketime uygun kalite ve biçimlerde sunmayı sağlayan sistemler inşa etmek, imar faaliyetlerimizin en önemlilerini oluşturuyor. Bu tür tesislerin inşa girişimleri binlerce yıl öncelere kadar uzanır. Yeryüzünün en eski uygarlıklarını sinesinde barındırmış olan Anadolu'muzda Etiler veya Hititler, Frigler, Urartulardan bu yana, çeşitli kavimler tarafından su yapıları inşa edilegelmiştir. Özellikle Roma-Bizans, Anadolu Selçukluları ve Osmanlılar tarafından kurulan depolama ve isale sistemlerinin güzel örnekleri günümüze kadar gelmiş bulunmakta ve bunların bazıları hala kullanılabilmekte. İnsanın bu amaçla çaba harcamaya başlaması 6000 yıl öncesine kadar uzanır…
******