Osmanlı'da Yaşam Nesneleri

Yazar : M. Şinasi Acar
İsbn : 9789944757553
Yayın Tarihi : Haziran, 2011
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 574
Ölçü : 20 x 27,5 cm
Yayınevi : YEM Yayın

Her sanat dalı kendisine gösterilen ilgiyle orantılı bir gelişme gösterir. Bu genel hüküm Osmanlı sanatları için de geçerlidir. "Marifet iltifata tabidir" sözü bu gerçeğin en kısa ve öz ifadesidir. Geçmiş zaman penceresinden gülümseyip bizi selamlayan, birbirinden ilginç sanat eserlerimiz var. Ata yadigârı bu eserlerin pek çoğunun bugün hiç ustası kalmamıştır. Günümüzde müzelerde ve antikacılarda rastlanabilen ve eski zaman kokan bedenleri bana hep yalnızlık hissi veren örneklerin pek çoğu, geçmiş tarihimizin -artık yeniden yapılması olanaksız ve her biri bir başka incelik ve güzellik taşıyan emanetleridir. Tarihsel olduğu kadar sanatsal değer de taşıyan bu eserler, uzun ve büyük bir saltanatın belagatli ve gururlu tanıklarıdır. Kuşkusuz hiçbir değer sonsuza dek değerini koruyamaz. Değerliliği zaman içinde aşınmaya uğrar. İlerleme -ancak- bu değerlere çağın gereksinmelerine ve koşullarına uygun yenilikler ve çağcıl değerler katmakla sağlanabilir. Ama böyle eski değerlerimizi saklamak, korumak, tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak bizim insanlık görevimizdir. Bir ülkenin bireyleri, kendi ulusunun insanlık tarihine ve insanlığın kültür mirasına yaptığı katkıların bilincinde değilse, o ülken i n öteki uluslar nezdinde saygın bir yeri olması çok güçtür. Bu nedenle kültür tarihimizdeki değerleri tanımak, duyurmak ve koruyup gözetmek hepimiz için yerine getirilmesi gereken bir görev ve insanlık adına ödenmesi gereken bir borçtur. Elinizdeki kitap bu borcun -hiç olmazsa- çok küçük bir bölümünü ödeyebilmek amacıyla yazılmıştır. Bu eserleri gerçekleştiren ustaları Batı ölçütleriyle tanıma olanağından yoksunuz. En ünlü olanları hakkında bile -birkaç tarih ve bir iki anekdot dışında- fazla bir bilgimiz yoktur…
******M. Şinasi Acar