Osmanlıda Sosyal Yapı ve İstanbul

Yazar : Sadık Albayrak
Yayın Tarihi : 1998
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 200
Ölçü : 24,5 x 34 cm
Yayınevi : Kiptaş

Yaptığı konutlarla İstanbul'da şehircilik ve yerleşim üzerine önemli katkılar sağlayan KIPTAŞ aynı zamanda sosyal bir takım hizmetlerle de yine şehircilik kültürüne katkılar sağlamaktadır. Birçok medeniyete beşiklik yapmış olan İstanbul'da önceki yüzyıllarda şehrin nasıl bir sosyal hayata sahne olduğu bugüne önemli mesajlar verebilecek bir konudur. Bu çerçevede "Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yılında Osmanlı'da Sosyal Yapı ve İstanbul" konulu yapıtı kültür hayatımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Elinizdeki eser bugün İstanbul'da Meşihat Arşivi'nde bulunan 26 mahkemenin 9839 adet sicil defterinden titiz bir araştırma ve sabırlı bir çalışma sonucu derlenen belgeleri içermektedir. Bu çalışma, sosyal ve toplumsal araştırmaları kendine şiar edinmiş kişilere yeni bir ufuk açabilecek bir çalışmadır. 18. yüzyılda İstanbul'da özellikle de gayr-i müslimlerin çokça bulunduğu Beyoğlu, Hasköy, Kasımpaşa, Tophane, Balat ve Eyüp'te cereyan eden sosyal ve ailevi meselelerde, toplumun huzur ve asayişini ilgilendiren konularda yıllardır yapılan araştırmaların ve elde edilen belgelerin bir özetini teşkil eden bu çalışma ile bir dönemde İstanbul'un birçok bölgesinin sosyal haritası çizilmiş bulunmaktadır. Bu eser, bir asırlık bir dönemi, 59 belge ile bir nebze olsun aydınlatarak, 18. yüzyıldaki yapılanmaları ortaya koyan bir belgesel niteliğindedir. Alış-verişten gezintiye, bir arada yaşama şartlarından, temizlik, çarşı-pazar alışverişine, kayıkçı ve basmacı esnafının düzeninden, yaya kaldırımlarının işgal edilmemesine, uyuşturucu yasağı ve kiraların sabit tutulmasından, kereste, demir ve kiremit satışlarının düzenine kadar birçok konuyu işleyen kitap İstanbul'un yerleşim yerleriyle sosyo-kültürel mozayiği arasındaki ilişkiyi irdelemektedir. Şehir yerleşimine ve modern meskenlere yönelik çalışmalar sürdürmekte olan KİPTAŞ'ın böyle bir eseri yayınlaması hem İstanbul'un tarihi dokusunda sosyal hayatın bugünlere nasıl bir miras taşıdığının anlaşılması, hem de şehirciliğe 700. Yılında Osmanlı'da Sosyal Yapı ve İstanbul" isimli kitabın kültür hayatımıza önemli katkılar sunmasını temenni ediyorum.
******Sadık Albayrak