Osmanlı'da Modernleşme Sancısı

Yazar : M.A. Ubicini
İsbn : 9753622821
Yayın Tarihi : Mayıs, 1998
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 385
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Timaş Yayınları

Bu Mektuplar, 1850 Mart'ından itibaren birbiri ardınca, Le Moniteur Universel'de neşredilmeye başlandıkları sıralarda, Bab-ı Ali'nin, yeni bir hadise yüzünden, Rusya ve Avusturya'nın istekleri karşısında yiğitçe, mertçe çekmiş olduğu protesto ve ret, 1840'dan beri kendisiyle ilgilenmeyen Avrupa'nın dikkatini tekrar Türkiye üzerine çevirmiş bulunuyordu. O zamandan itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde mühim değişmeler olmuştur. Batı dünyasının idarecileri üzerlerine doğru yürüyen yenilik taraftarı düşüncelerle mücadele etmekten başka hiçbir şeyle uğraşmadıkları esnada Sultan Mahmud'un oğlu ve halefi Abdülmecid bizzat kendisi, kendi memleketine, ekserisi Avrupa'dan alınma, liberal kurumlar getiriyor ve bunların henüz yeterli olmadığını görüyor ve yaptığı hamleyi kâfi bulmuyordu. İngiltere ve Fransa'nın kendisini çok yakından tanıdığı, şahsiyetini ve maharetlerini takdir edebildikleri ve Abdülmecid'in itimadını altı sene Sadrazam makamında kalmak suretiyle kazanmış olan bir adam bu reformların en göze çarpan elemanı olmuştur. Yapılan bu reformlar sayesinde Osmanlıların ihtiyar imparatorluğu git-gide diğer Avrupa devletlerine benzemeye başlamıştı. Bununla beraber, Batı'da popüler bir hale gelen Reşid Paşa, ismine karşı gösterilen alakaya, hamiyetli gayretlerin doğurduğu sempatiye ve 1840 yılında çözümü beklenildiği halde ileri tarihlere bırakılan şu meşhur Şark meselesi konusunda getirmiş oldukları değişikliklere rağmen, bu reformlar Batı dünyasında çok az tanınmışlar ve diplomatik sahanın sınırlarını aşamamışlardı. İşte tam böyle bir zamanda birkaç arkadaşım bu Mektupları neşretmemi tavsiye ve telkin ettiler. Bu kitabın hazırlanmasında ben materyal olarak pek çok şeye sahip bulunuyordum: Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde senelerce kalmıştım. 1848'de Doğu Avrupa'nın bir kısmını sarsan olayların içinde bulunmuştum. İstanbul ile kurulan münasebetlerden haberdar bulunuyordum... Türkiye'de devlet işlerini yürüten belli başlı idarecilerle şahsi tanışıklığım vardı... Paris'teki Osmanlı elçiliğinde görevli zatlarla tanışıyordum...
******M.A. Ubicini