Osmanlı'da Çağdaşlaşma - Taassup Çatışması Cilt 1

Yazar : Murat Çulcu
İsbn : 9757639370
Yayın Tarihi : Kasım, 1990
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 347
Ölçü : 10,5 x 19 cm
Yayınevi : Kastaş Yayınları

31 Mart Olayı'nın altında yatan temel neden "Osmanlıdaki çağdaşlaşma çabalarına karşın taassubun direnişi"dir. Böylece 31 Mart Olayı'nı "Çağdaşlaşma- Taassup" çatışmasından soyutlamak mümkün değildir. Dahası 31 Mart Olayı'nı doğru algılayabilmek ancak, "Çağdaşlaşma- Taassup" ikilemi çatışmasının tarihi seyrini ortaya iyi koymakla mümkündür. Dolayısıyla 31 Mart Olayı'nı Meşrutiyet'ten, Meşrutiyet'i Tanzimat'tan, Tanzimat'ı ise imparatorluğun kuruluş evresinden ayrı düşünmemek gerekir. İşte ilk cildini elinizde tuttuğunuz bu inceleme geniş anlamda "Osmanlıda çağdaşlaşmaya karşı taassubun direnişini" konu ediyor. İnceleme nihai olarak 31 Mart Olayı'nı tarihteki yerine oturtmayı ve laik düşüncelerin hayat bulmasında oynadığı rolü açığa çıkartmayı amaçlıyor. Diğer taraftan 31 Mart Olayı'nın temel nedeni olan "Çağdaşlaşma- Taassup" çatışmasını kışkırtan yan unsurlara da ilk kez gereken önemi veriyor ve gün ışığına çıkartmaya çalışıyor. Kitap ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 163'üncü maddesinin de şiddetle tartışıldığı bir ortamda yayınlanması nedeniyle önemli bir işlev üstlenmiş bulunuyor. Bu önem ise tartışmaya, "tarihten bir boyut" getirmesinden kaynaklanıyor. İncelemenin birinci cildi üç ana bölümden oluşuyor. * Kuruluştan Tanzimat'a kadar, * Tanzimat'tan II. Meşrutiyet'e kadar, * II. Meşrutiyet'in ilanından (23 Temmuz 1908), seçime (11 Aralık 1908) e kadar. İkinci Cilt ise iki bölümden oluşuyor. * Seçimden 31 Mart 1325 (11 Nisan 1909) a kadar, * Ve 31 Mart 1325 (11 Nisan 1909) Olayı, Bu vesile ile altını bir kez daha çizmekte yarar var: Osmanlı Devleti "Çağdaşlaşma - Taassup" çatışması içinde yıkılarak tarihe karıştı. Ama hiçbir zaman çöküş nedenini anlayamadı... .
******