Osmanlı-Türk Süreli Yayınları ve Gazeteleri (1828-1928) Cilt 1

Yazar : Hasan Duman
İsbn : 9757473065
Yayın Tarihi : 2000
Dil : Türkçe+İngilizce+Arapça
Sayfa Sayısı : 654
Ölçü : 17 x 24 cm
Yayınevi : Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı

Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunun 700. Yıl Dönümünü andığımız 1999 yılından bu yana bu tarihi olaya Kültür Bakanlığı olarak büyük önem veriyor, kapsamlı ve kalıcı çalışmaları destekliyoruz. Siyasal bir rejim olarak kaynağını Türk milletinin iradesinden alan ve Ulu Önder Atatürk'ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti'nin monarşik yapısıyla taban tabana zıtlık gösterse de bu durum, Cumhuriyetimizin Osmanlı'nın tarihi ve kültürel mirasçısı olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Gerçeklerin, önyargısız yapılacak bilimsel araştırma ve incelemelerle ortaya konulması zorunluluğu vardır. Üç kıt'aya yayılan ve böylece hudutları zaman zaman 20 milyon kilometrekareye varan çok geniş bir sahada, pek çok millet ve dinden milyonlarca halkı dostça ve kardeşçe birlikte yaşatma becerisini gösteren Osmanlı'nın devlet teşkilatını, sosyal ve kültürel yapısını, eğitim, bilim, hukuk, adalet, haberleşme ve enformasyon sistemlerini, dinsel kurumlarını, ekonomisini, mimari, edebiyat, musiki ve diğer güzel sanat dallarında verdiği eserleri, temasta olduğu diğer medeniyet mihraklarına yaptığı katkıları, bilimsel yöntemlerle derinlemesine araştırıp incelemeden ecdadımız hakkında yargıda bulunmanın doğru olmadığına inanıyorum. Hasan Duman'ın hazırladığı Osmanlı'nın son 75 yıllık ve genç Cumhuriyetimizin ilk 5 yıllık dönemlerine ait yapılacak araştırmalar için önemli müracaat kaynaklarımızdan olan iki ciltlik "Osmanlı Salnameleri ve Nevsalleri Bibliyografyası ve Toplu Kataloğu "nu 1999 yılında yayımlamıştık. Bu defa yine Hasan Duman tarafından hazırlanan ve yirmi yıllık bir çalışma, araştırma ve emeğin ürünü olan ve yine aynı dönem için Türkiye ve dünyada yapılacak araştırmalar, hazırlanacak tez ve bildiriler için vazgeçilmez bir kaynak olacağına inandığım 1828-1928 yılları arasında dünyada yayımlanmış gazeteler, dergiler, ajans bültenleri ve diğer süreli yayınları ihtiva eden üç ciltlik "Başlangıcından Harf Devrimine Kadar Osmanlı- Türk Süreli Yayınlar ve Gazeteler Bibliyografyası ve Toplu Kataloğu, 1828-1928" adlı Türkçe, İngilizce ve Arapça hazırlanmış bu son çalışmayı sunmaktan mutluluk duyuyorum. (Devamı 2. Ciltte)
******Hasan Duman