Osmanlı - Türk Modernleşmesi (1900-1930)

Yazar : François Georgeon
İsbn : 9750810538
Yayın Tarihi : Ocak, 2006
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 206
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : Yky

Okuyucu bu kitapta 1980 ile 1994 yıllan arasında yayımladığım bir düzine makaleyi toplu halde bulacak. Söz konusu olan, bir kısmı genelleyici bir kısmı ise daha birikime dayalı, ama hepsi de aynı dönemi -Osmanlı İmparatorluğu'nun sonu, Türkiye Cumhuriyeti'nin başlangıç dönemi- ve aynı konuyu -Türk milliyetçiliğinin gelişimi ve ulusal Türk Devleti'nin kuruluşu- içeren çeşitli makaleler. Bu makalelerin ilki yirmi beş yıl önce, sonuncusu ise altı yıl önce yayımlandı. Bunlar çift yönlü bir araştırma deneyiminin sonucudur: 1970'li yılların sonunda İstanbul Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü'nde (IFEA) öğrenci olduğum ve Yusuf Akçura hakkındaki tezimi hazırlarken üç buçuk sene Türkiye'de yaşama şansını elde ettiğim dönemde edindiklerim ve Paris'te Centre Nationale de la Recherche Scientifique'deki araştırmalarımın ilk yılları süresince olgunlaşanlar. Makaleler, 1970-1980'li yılların tüm izlerini taşıyor; doğal olarak da eskimeleri kaçınılmaz. Yayımlandıklarından bu yana, içinde yaşadığımız dünyada ne çok değişimler oldu! Bizzat Türkiye'ye bakarak dahi bu kanıya varılabilir: 1980 darbesi, önce ekonomide, sonra daha yavaş bir biçimde politik yaşamda yaşanan liberalleşme; medyanın yaygınlaşması; Kürt milliyetçiliğinin ortaya çıkışı, Ermeni sorununun tekrar gündeme gelişi; politik İslamın ve İslamiyeti talep eden partilerin yükselişi; politik alanda sesini duyurmaya başlayan çokseslilik; tüketim toplumunun gelişmesi; Avrupa Birliği'ne girmek için yapılan girişimler... Tüm bu çalkantıların ortasında zaman zaman tartışma konusu edilse de, Mustafa Kemal Atatürk'ün koruyucu imajı tahtta kalmaya devam ediyor. Türkiye'nin etrafında, jeopolitik çevresinde de çok çalkantılar yaşandı! Önce komşularda yaşanan savaşların etkileri, İran-Irak Savaşı, Körfez Savaşı, Balkanlar'daki çatışmalar, Irak'ın işgali, S.S.C.B.'nin dağılması ve Türkiye çevresindeki yoğun sonuçları: Orta Asya ve Kafkaslar'da "kardeş" cumhuriyetlerin kurulması, Karadeniz'in ticarete açılması, Balkan ülkelerine giriş serbestliği...
******