Osmanlı Tıbbı Tedavi ve Tıbbi Kurumlar (1500-1700)

Yazar : Miri Shefer-Mossensohn
İsbn : 9786051051215
Yayın Tarihi : Şubat, 2014
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 313
Ölçü : 16,5 x 21 cm
Yayınevi : Kitap Yayınevi

Sağlık ve hastalık hakkmdaki bu kitap, insanların erken modern dönem Osmanlı Ortadoğu’sunda hasta, hekim ve sağlık yöneticisi olarak hastalıkla nasıl mücadele ettiğini de incelemektedir. Kimi durumlarda, hikâye mutlu bir sonla biterken, birçok başka vakada çile, sefalet ve nihayetinde ölüm vardı. Bu, elbette bir kişinin bilimsel bir araştırmanın odak noktası olarak seçebileceği en neşeli konulardan biri değildir. Ben yine de bu konuyu seçtim, zira sağlık ve hastalık ve nihayetinde ölüm hayatın asli cüzleridir. Bu, fazla iyimser olmayabilir fakat gerçekçi olmak gibi bir meziyeti haizdir. Bunun yanı sıra, bu kavramlar hayatın birçok başka veçhesiyle -düşünsel tartışmalar, toplumsal etkileşimler, dini inançlar, ekonomik süreçler ve siyasi düzen- çok yakından bağlantılıdır ve bundan dolayı geçmiş toplumlarm hayatının derinlemesine inceleneceği bir saha olarak parlak bir gelecek vaat etmektedirler.
Tıbbın çok yönlü yapısı bu çalışmayı çift taraflı bir yolculuğa dönüştürdü. Proje tarihe yönelik heyecanlı bir girişim olarak başlamıştı ve erken modern dönem Ortadoğu’da yaşayan insanların hayatlarını bu sayfalarda zengin bir resim halinde canlandırmayı ümit ediyorum. Bu aynı zamanda kişisel bir projeydi. Araştırmayı ilerlettikçe, sağlık ve tıbba dair kendi varsayımlarımı, sadece uzak bir zaman ve yerdeki insanlar açısından değil, kendim ve içinde yaşadığım toplum açısından da yeniden tanımlamak zorunda kaldım.
Elinizdeki kitap çağdaş toplumsal bilinç ve farkındalık hakkındadır, zira tıp tarihi sadece tarihsel bir değere sahip değildir. Bu örnekte, geçmiş bizatihi kendi modern toplumumuz için de büyük bir anlam taşıyor. Geçmiş, aynı zamanda, tıp kurumunun ve bilim camiasının modern bir toplumda oynaması gereken rolle ve bunların, özellikle tıbbi tedavinin maliyetinin her zamankinden daha yüksek olduğu bir zamanda, sosyal ve doğal çevreye nasıl karşılık vermesi gerektiğine dair dünya çapında cereyan eden mevcut kamusal tartışmayla da bağlantılıdır. Bu tartışma ayrıca ortodoks tıbbın içinde bulunduğu mevcut bunalımla da ilişkilidir. Gittikçe daha fazla insan, alternatif tıp sistemlerini ortodoks tıp ve teknolojiye tercih etmekte ve bunların ahlaki temelini sorgulamaktadır... 
******... Prof. Dr. Ahmet Abdik