Osmanlı Tezyinatı - Klasik devir İstanbul Hanedan Türbeleri 1522-1604

Yazar : Aziz Doğanay
İsbn : 9789758740741
Yayın Tarihi : Haziran, 2009
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 446
Ölçü : 23 x 28 cm
Yayınevi : Klasik

Bu eser, asırlarca kendi bulunduğu muhit ve irtibat içerisinde olduğu çeşitli medeniyetlerden aldığı birikimlerle gelişip, bu birikimi zaman içinde kesbettiği estetik süzgeçten geçirerek kendine has sanat anlayışlarını geliştiren Türklerin cihanşümul medeniyetlerinin tezyinat alanında klasik devri olan, Yavuz Sultan Selim zamanından sonra yapılmış hanedan türbelerinin, mimari plastik ve tezyinatını incelemeyi hedeflemektedir. Osmanlı mimari tezyinatının klasik devri ile sınırladığımız bu çalışma, türbe mimarisinde kullanılan malzemelerden hareketle, Osmanlı mimari tezyinatının esaslarının incelenmesi projesinin üçüncü basamağını teşkil etmektedir. Bu çalışmamızda İstanbul'daki Klasik Devir hanedan türbeleri üzerinde, Türk tezyinatının gelişme safhaları etraflıca incelenmiştir. Bu çalışmamızda, mimari plastik ve nispetler, malzeme ve teknik özellikleriyle birlikte tezyinatı meydana getiren nakışların tertibatında gözetilen üslup özellikleri, öncüleri ve çağdaşları ile kıyaslanarak takip edilmeye çalışıldı. Bugüne kadar yapılan araştırmalar konuyu daha çok malzemeye dayalı bir tasnifle ele alma yolunu benimsemişken bu eserde, tezyinatta kullanılan malzemeyle birlikte, asıl tezyinatı meydana getiren nakışlar da (ornament) etraflıca incelenerek, tezyinat için esas teşkil eden unsurlar ve bu unsurların düzenlenmesinde dikkat edilen hususlar ön plana çıkarıldı. Dört bölüm ve bir katalogdan meydana gelen bu eserde günün modern teknolojisinden de yararlanılarak, çizimler ve çözümlemeler bilgisayar desteğiyle gerçekleştirildi. Çalışmamız bu yönüyle alanında öncülük eden ilk örneklerdendir. İncelediğimiz bütün eserler 2001 -2002 yıllarında tarafımızdan defalarca ziyaret edilmiş ve bu çalışmanın basıma hazırlık aşamasında da eserlerin durumları tekrar gözden geçirilmiştir. Bu çalışma esnasında kıymetli ikaz ve tenkitleriyle bana danışmanlık eden ve yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen hocam Sayın Prof. Dr. Muhittin SERİN'e, teşviklerinden ötürü Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı'ya…
******