Osmanlı Tarihi Cilt 1

Yazar : Alphonse de Lamartine
Yayın Tarihi : 1991
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 516
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : Sabah

Alphonse de Lamartine'in "Histoire de la Turquie" adlı eseri ilk kez 1859 yılında Paris'te yayınlanmıştır. O tarihte iki cilt halinde basılan bu eser, ülkemizde 1977 yılında Tercüman Yayınları 1001 Temel Eser Dizisi içinde yedi kitap olarak çıkmıştır. Elinizdeki bu baskısı ise, Serhat Bayram yönetimindeki Toker Yayınları Tercüme Kurulu tarafından, çok titiz bir çalışmanın ürünü olarak Fransızca aslından dilimize çevrilmiştir. Alphonse de Lamartine, bu eserini, Fransa'daki Türk ve Osmanlı kaynaklarını tek tek inceleyerek ve daha sonra İstanbul'a gelip araştırmalar yaparak yazmıştır. Eserin Yayınevimiz tarafından baskıya hazırlanması aşamasında bazı eklemeler çıkartmalar ve düzeltmeler yapılması gereği duyulmuştur. Hasan Tuncay gözetimindeki Toker Yayınları Tarihi ve Edebi Eserler Kurulu'nun uzun çalışmaları sonucu, Fransız yazar, şair, diplomat ve devlet adamı Alphonse de Lamartine'in "Histoire de la Turquie" adlı eseri, daha büyük bir değer ve zenginlik kazanmıştır. Yine bu Kurul'un, esere konulmasını uygun bulduğu dipnotlarla bazı deyim, terim ve olaylara, coğrafi bölge ve kent adlarına açıklık getirilmiştir. Yazarın akıcı üslubuna dokunulmamış ancak Türk okurlarının bu çeviri eseri daha rahat okuyabilmelerini sağlamak üzere gerekli açıklamalara ve çeşitli konularda eklemelere yer verilmiştir. Bazı padişahların dönemlerinde, Osmanlı İmparatorluğunun ulaştığı sınırlar da haritalarla gösterilmiştir. Böylece eriştiği mükemmellik sayesinde, Lamartine'in bu eseri ünlü tarihçi Hammer'in, bazı ciltleri Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlanan Rumen Nicholas Iorga'nın, Alman Zeinkeisen'in, Rus Radloff'un ve İngiliz Herbert Adams Gibbons'un Türk ve Osmanlı tarihleri ile ilgili olarak yazdıkları klasik eserler arasındaki seçkin yerini daha da sağlamlaştırmıştır. Bu eser, bazı tarihçilerimize de kaynak olmuştur. Mesela Yılmaz Öztuna'nın 14 ciltlik Büyük Türkiye Tarihi adlı eserinin bibliyografyasında, Türk ve Osmanlı Tarihleri ile ilgili olarak verdiği ayrıntılı listede Lamartine'in "Histoire de la Turquie"ü de bulunmaktadır.... (Devamı 2. Ciltte)
******Alphonse de Lamartine