Osmanlı Sultanları

İsbn : 9755128786
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 299
Ölçü : 23,5 x 33 cm
Yayınevi : ATO Ankara Ticaret Odası

Osmanlı İmparatorluğu Türk tarihinin 4.dönemini oluşturur ve tarihe siyasi varlığını uzun süre devam ettiren iki devletten birisidir. Selçukluların Anadolu'da varlıklarının ortadan kalkmasından sonra büyük ölçüde bağımsızlıklarını elde eden beyliklerin en küçüğü olan Osmanoğulları, mevcut siyasi ve sosyal ortamı iyi değerlendirerek çok kısa zamanda Bizanslılara karşı çevre hâkimiyetini elde etti. Milli kültürümüzün derinliklerinde saklı duran cihan hâkimiyeti ülküsünü ve nizam-ı âlem davasını mesnet yaparak siyasi hâkimiyetini kısa bir süre sonra Rumeli'ye intikal ettirdi. Kuruluşundan 2 asır bile geçmeden 15 ve 16. yüzyıllarda dünyanın en güçlü imparatorluğu haline geldi. Osmanlı Devletinin büyüklüğü sadece 3 kıtaya yayılan, milyonlarca kilometrekarelik bir alanı hâkimiyeti altında tutan ve gücünü 20. yüzyıl başlarına kadar koruyabilen bir devlet oluşundan kaynaklanıyor değildir. Binlerce yıllık Türk tarihinin yüzyıllar içerisinde süzülüp gelen temel değerleri, kültürel özellikleri, inanç, düşünce ve fikir yapısı Osmanlı Devletinin ilk kuruluş yıllarından itibaren bir kültür ve medeniyet hamlesi şeklinde, tarihte örneği pek az görülebilen bir başarıyla buluşmuş ve muhteşem bir Türk- İslam medeniyetinin meydana gelmesini sağlamıştır. Osmanlı hudutları içerisinde çeşitli etnik gruplar ve dini inançlar; yüzyıllar boyunca ahenkli bir şekilde bir arada yaşamışlar herhangi bir huzursuzluk, çatışma ve ayrılıkçı eğilim olmaksızın payitahta bağlılık şuurunu sürdürmüşlerdir. Osmanlı'nın bu kadar geniş bir alanda egemenlik kurmasının temel sebebi baskı, korku yani kılıç gücü değildir. Değişik inanç ve etnik yapıya sahip olan insanlar, Osmanlı yönetiminin adaleti esas alan mevcut teamül ve hukuk sistemini ayrım yapmadan tam bir eşitlik içerisinde uygulamasından huzur ve güven duyuyorlardı…
******