Osmanlı Su Medeniyeti

Yazar : Sempozyum
İsbn : 9758215841
Yayın Tarihi : 2000
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 316
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : İSKİ

1960'Ii yıllarda Batı'nın dünyanın öbür toplumlar önünde ayrıcalıklı konumuna bir açıklama getirilmek, toplumlar arası farklılaşmayı temellendirmek isteniyordu. Wittfogel "Le Despotisme Oriental" kitabında hidrolik toplumlardan söz etti ve Doğu despotizminin kaynağında hidrolik toplumların bulunduğunu öne sürdü. Batı'da sol kesim de Doğu uygarlıklarında sulama işlerinin önemini belirterek suni sulama işleriyle temellendirilen ATÜT kavramını öne sürdü. Türkiye de bu tartışmalara katıldı. Biz günümüzde toplumlar arası ortaya çıkan farklılığın kaynağında Batı'nın bugün kazanmış olduğu zenginlik ve üstünlük olmadığını, aksine bunun Yunanlılıkla birlikte ortaya çıkan ve tarih boyunca süren bir farklılaşmanın ürünü olduğunu savunduk. Günümüzde su sorunu, bu kez doğa kaynaklarının kullanımı ve paylaşımı sorunu olarak yeniden gündeme getirilmektedir. Eski tartışmalardan gerekli tartışmalardan gerekli ders ve sonuçları çıkarıp konu üzerine daha özenle ve daha duyarlı bir biçimde eğilmemiz gerektiğine inanıyoruz. 1960'Iı yıllarla birlikte Doğu toplumlarıyla ilgili tartışmalar gündeme geldi. Doğu toplumlarının özellikleri, tarihte ve günümüzde yerleri üzerinde duruldu. Biz de konuyla ilgili bu tartışmalarda kendi görüşlerimizi öne sürmüştük. Toplantıda konuşacak konuşmacılar arasında 50'li yıllarda söylediklerimiz dolayısıyla adımız akla geldi. Bugün bu nedenle karşınızda bulunuyorum.
******Sempozyum