Osmanlı Sarayında Gündelik Hayat - Letaif-i Vekay-i Enderuniyye

Yazar : Hafız Hızır İlyas Ağa, Haz.: Ali Şükrü Çoruk
İsbn : 9786055397005
Yayın Tarihi : 2011
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 573
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : Kitabevi

Günümüzde Osmanlı tarihi söz konusu olduğunda merak edilen ve bu merak neticesinde daha çok popüler zeminde tartışılan konuların başında saray hayatı, padişahın özel yaşantısı (harem) gelmektedir. Osmanlı sarayında "harem" kavramı geçmişte daha geniş manada kullanılmasına karşılık, günümüzde eksik bir şekilde sadece padişahın yatak odası ve sarayın kadınlara ayrılan kısmı olarak düşünülmektedir. Geniş manasıyla "harem", tarihteki karşılığıyla padişahın "evi" dir. Kadınlara ayrılan bölüm ise bu özel alanın sadece bir kısmını içerir. Gün içinde ne yapacağı hemen hemen belli olan padişahın, Topkapı Sarayı'nda vaktinin büyük bölümünü geçirdiği Enderun ağaları ile olan dışarıya kapalı yaşantısı da hareme dahildir. Popüler ve dar anlamıyla düşünülen harem kavramı etrafında, geniş kitleler üzerinde oluşan merak duygusu, günümüzde tüketime dayalı, hayal ve kurmaca temelli ürünler vasıtasıyla giderilmeye gayret edilmektedir. Bir başka deyişle geçmişin "mahrem" sayıp merak etmediği, hepsinden önemlisi bir problem olarak görmediği; dar bir çerçevede yazılmış mevcut kaynakların ise tabii olarak ayrıntıya girmediği bir alanda yaşanan boşluk, varsayımlarla, hayal gücü ve fantezilerle doldurulmaya çalışılmaktadır. Durum böyle olunca da toplumda sonu gelmeyen ve bir neticeye ulaşmayan tartışmalar söz konusudur. Yukarıda sözünü ettiğimiz varsayım ve fantezilerin geçmişte batıda üretilmiş, halen de yürürlükte olan Osmanlı imajının bir uzantısı olduğunu eklemek durumundayız. Oryantalist söylem de padişah yahut sultan, kimi zaman dini ve siyası gerekçelerle günahkârlığın ve despotizmin, kimi zaman ise Binbir Gece Masalları'ndan hareketle egzotik zevklerin bir temsilcisidir...
******Hafız Hızır İlyas Ağa

Oktay Aras Kitaplığındaki Hafız Hızır İlyas Ağa Kitapları (1)