Osmanlı Saray Sanatkarları 18. Yüzyılda Ehl-i Hıref

Yazar : Bahattin Yaman
İsbn : 9789753332187
Yayın Tarihi : 2008
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 257
Ölçü : 15 x 21 cm
Yayınevi : Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Osmanlı yönetiminin yaptırdığı yüzlerce eserle mimarı alandaki desteği bilinmektedir. Buna mukabil bir teşkilat olarak, bizzat devletin verdiği maaşla iş yaptırdığı ehl-i hıref, Osmanlı yönetiminin el sanatlarına da verdiği desteğin en güzel örneğidir. Bu anlamda: Osmanlı Devleti'nin sanata ve sanatkâra verdiği önemi, sanatı ve sanatkârı himaye etmesindeki yöntemi, üç asır devam eden ehl-i hıref teşkilatı ile anlamak mümkündür. Bilindiği gibi Osmanlı toplumunda hat sanatı dışındaki el sanatlarında imza geleneği çok azdır. Osmanlı döneminde taşınabilir anlamda birçok sanat ürünü günümüze ulaşmış olsa da bu eserleri yapan ustalarla ilgili bilgilerimiz yeterli değildir. Hangi nedenle olursa olsun sanatkârların yaptıkları eserler üzerine imza koymamaları sanat tarihi araştırmalarını güçleştirmektedir. Çalışmanın temel amacı 18. yüzyılda ehl-i hıref'de çalışan sanatkârların tespitini yapmaktır. Saray sanatkârlarının tespiti, birçok müze ve koleksiyonlardaki saray eşyaları ile Osmanlı devlet adamlarına ait bir kısım eşyaların ustalarının belirlenmesine katkıda bulunacaktır. Ayrıca üzerinde yapanın imzası olan saraya ait değerli eşyaların sanatkârları hakkında daha detaylı bilgiler de sağlayacaktır. Çalışmanın bir diğer amacı da saray teşkilatındaki sanat gruplarının detaylı incelenmesine öncülük etmektir. Her bir grubun ayrı ayrı incelenmesi, arşivlerdeki diğer belgelerle desteklenmesi saray sanatının daha ayrıntılı anlaşılmasına olanak sağlayacaktır. 18. yüzyıl ehl-i hıref sanatkârlarını inceleyen bu çalışmada konular dört bölümde ele alınmıştır. Giriş bölümünde, dönemin sanat faaliyetlerini etkileyen unsurların anlaşılmasına yardımcı olması amacıyla öncelikle yüzyılın genel siyasi olaylarına yer verilmiştir. Bu bölümde ayrıca dönemin genel sanat faaliyetleri ve Osmanlı toplumunda sanat faaliyetlerini yürüten kurumlar hakkında bilgi verilmiştir.
******