Osmanlı Saray Koleksiyonundan

Yayın Tarihi : 2006
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 327
Ölçü : 23 x 29 cm
Yayınevi : TBMM Milli Saraylar

Osmanlı İmparatorluğu için yeniliklerin yaşandığı, gelenekselden modernliğe geçişi temsil eden 19. yüzyılın başıdır. B u dönem ekonomik ve toplumsal reformların yaşandığı, Tanzimat Fermanı ile de meşruti monarşi olarak tanımlanabilecek yeni bir yönetim biçimi ortaya çıkmıştır. Batılılaşma çabaları ile yönetimde ortaya çıkan bu yeniliklere paralel olarak mimari anlamda gelişmeler yaşanmış, 31. Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid'in emriyle 1843-1856 yılları arasında yaptırılan Dolmabahçe Sarayı, mimarisi, dekorasyon u ve kullanım eşyaları ile Osmanlı modernleşmesinin en önemli sembolü olmuştur. 19. yüzyılın yönetim yapısı olan Dolmabahçe Sarayı bir bakıma geleneksel ve modern yaşantının köprüsü görevini üstlenmiş; saray yaşantısında olduğu gibi saray mimarisinde de Batılı formlar, Osmanlı geleneksel öğeleriyle yoğrularak yeni ve eklektik bir yoruma ulaşılmıştır. Dolmabahçe Sarayı'nda, 1856'dan Halifeliğin kaldırıldığı 1924'e kadar altı padişah (Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz, Sultan II. Abdülhamid, Sultan V. Mehmed Reşad, Sultan VI. Mehmed Vahideddin) ile son Halife Abdülmecid Efendi yaşamıştır. 3 Mart 1924 tarihli bir yasayla Türk Milletine intikal eden Dolmabahçe Sarayı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk zamanında Cumhurbaşkanlığı'nın İstanbul'daki ofisi olarak kullanılmıştır. Atatürk pek çok önemli çalışmasını gerçekleştirdiği gibi yaşamının son günlerini de burada geçirmiştir. İçinde büyük bir medeniyet perspektifi, derin bir devlet geleneği ve parlak bir kültürel geçmişin yaşandığı Dolmabahçe Sarayı, hâlihazırda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Milli Saraylar Daire Başkanlığı'na bağlı müze-saray olarak, içinde barındırdığı tüm değerleriyle, gelecek kuşaklara aktarılmak bilinciyle korunmaktadır. Dolmabahçe Sarayı'nın 150. yılını kutlama etkinlikleri çerçevesinde, Dolmabahçe Sarayı koleksiyonlarından derlenen bu sergiyi bir kardeş ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de açıyor olmak, ayrı bir anlam taşıyor.
******