Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri -3- Vehbi Surnamesi

Yazar : Prof. Dr. Mehmet Arslan
İsbn : 9789944905725
Yayın Tarihi : 2009
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 407
Ölçü : 17 x 24 cm
Yayınevi : Sarayburnu Kitaplığı

Osmanlı döneminde; ilki 1298 yılında Osman Gazi zamanında, sonuncusu da 1899 yılında II. Abdülhamid zamanında olmak üzere şimdilik toplam 55 kadar düğün ve şenlik yapıldığı tespit edilmiştir. Bir çoğunu tarih kitaplarının da kaydettiği bu düğün ve şenliklerden yalnızca 11 kadarı müstakil mensur veya manzum "Surnameler"e konu olup ayrıntılarıyla anlatılmış; çok az bir kısmı da "Suriyye Kasideleri"nde veya içerisinde "Surname" niteliğinde bölümler bulunan bazı eserlerde işlenmiştir. Bu düğün veya şenliklerin içerisinde de özellikle üç tanesi ihtişamı, zenginliği, gösterilerinin göz alıcılığı, sunulan hediyelerin miktarı ve değerleri, düğünün süresi vb. niteliklerinden dolayı ön plana çıkmış; tarihi kaynaklarda ve Surnamelerde ayrıca bu tür bazı eserlerde hak ettiği yeri almış ve ayrıntılarıyla gözler önüne serilmiştir. Bu şenliklerden birincisi, III. Murad'ın şehzadesi III. Mehmed için 1582 yılında İstanbul'da yapılan ve 55 gün devam eden muhteşem şenlik; ikincisi, IV. Mehmed'in şehzadeleri Mustafa ve Ahmed için 1675 yılında Edirne'de yapılan ve 15 gün devam eden şenlik; üçüncüsü de bu eserin konusu olan ve 1720 yılında III. Ahmed'in şehzadeleri Süleyman, Mustafa, Mehmed ve Bayezid için İstanbul'da yapılan ve 15 gün devam eden muhteşem şenliktir. Belirttiğimiz gibi elinizdeki eserin de konusu olan bu son şenlik devrin önemli şairlerinden Seyyid Hüseyin Vehbi tarafından mükemmel bir dil ve üslupla kaleme alınmıştır. Bu eserin diğer "Surnameler" arasında özel bir yeri ve emsallerinden ayrı bir önemi vardır. Çünkü bu eser o devirdeki kıyafetler, akıl almaz gösteriler, esnaf alayları, gece gündüz yapılan eğlenceler ve sunulan hediyelerin ayrıntılarıyla anlatılması açısından olduğu kadar; günümüze en fazla nüshası kalan "Surname" olması açısından da önem taşımaktadır. Vehbi Surnamesi'nin olduğu kadar bu Surname'nin anlattığı sünnet düğününün de önemi büyüktür. Çünkü Osmanlı Tarihi'nin müstesna bir dönemi olan "Lale Devri", geceli gündüzlü 15 gün süren bu muazzam sünnet düğünüyle başlamıştır, demek yanlış olmaz.
******Prof. Dr. Mehmet Arslan