Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri -1- Manzum Surnameler

Yazar : Prof. Dr. Mehmet Arslan
İsbn : 9789944905633
Yayın Tarihi : 2008
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 840
Ölçü : 17 x 24 cm
Yayınevi : Sarayburnu Kitaplığı

Klasik Türk Edebiyatı'nın orijinal türlerinden olan "Surnameler", genel olarak "Sur-ı Hümayun" adıyla anılan ve "Sur-ı Hitan" denilen sünnet düğünlerini; "Sur-ı Arus, Sur-ı Velime, Sur-ı Cihaz" da denilen evlenme düğünlerini; "Viladet-i Hümayun" denilen şehzade ve sultanların doğumları münasebetiyle yapılan şenlikleri tasvir eden edebi eserlerdir. Elinizdeki eserin konusu, "Kültür Tarihi" açısından da oldukça fazla önem taşıyan bu "Surnameler"in manzum olanlarıdır. Tek cilt halinde metinlerini ve ayrıntılı incelemelerini verdiğimiz bu manzum "Surnameler"den sonra inşaallah mensur "Surnameler"i de ayrı ciltler halinde metin ve incelemeleri ile birlikte bir plan dahilinde yayınlayacağız. Yayınlayacağımız mensur "Surnameler" şunlardır: "İntizami Surnamesi", "Hazin Surnamesi", "Vehbi Surnamesi", "Abdi Surnamesi", "Lebib Surnanıesi", "Haşmet Surnamesi", "Melek İbrahim Surnamesi", "Nami Surnamesi", "Müellifi Bilinmeyen Surnameler". Bunların akabinde son cilt olarak da "Suriyye Kasideleri ve Tarihleri"ni yayınlayacağız. Böylece kültür tarihimiz açısından büyük önem taşıyan "Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri"ni anlatan birinci elden kaynaklar olan "Surnameler" 8 cilt halinde okuyucuların hizmetine sunulacaktır. "Türk Kültür Tarihi" açısından da büyük bir önemi haiz olan "Surnanıeler"in kültürümüze kazandırılmasının, alanında büyük bir boşluğu dolduracağı; Osmanlıyı, Osmanlı toplumunu ve kültürünü daha iyi tanımamızı sağlayacağı aşikardır. On sekiz yıla yakın bir zamandır sabırla üzerinde çalıştığımız "Surnameler", transkripsiyonlu metinleri ve ayrıntılı incelemeleri ile birlikte yayınlandıklarında, Osmanlı tarihi ve kültürü konularında çalışma yapan yerli, yabancı bilim adamlarının da ilk elden başvuru kaynakları hükmünde olacaktır.
******Prof. Dr. Mehmet Arslan