Osmanlı Şairleri

Yazar : Muallim Naci
Yayın Tarihi : Aralık, 1986
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 343
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : Kültür ve Turizm Bakanlığı

Muallim Naci şiirleri, nesirleri, sözlük çalışmaları ve edebî münakaşaları ile devrinde dikkatleri üstünde toplamış bir şahsiyettir. Bu eser, Muallim Naci'nin bazı divan şairlerinin biyografileri ile şiirlerinden örneklerin yer aldığı yazılarından meydana geliyor. Yazar, Mecmua-i Muallim'de yayınladığı bu yazıların bir kısmını kitap hâlinde yayınlamışsa da, tamamını bir araya getiremeden vefat etmiştir. Yeni harflerle ilk kez yayınlanan eserde söz konusu yazıların tamamı toplandığı gibi, yazarın Esami adlı biyografik eserinde bulunan Türk şairlerine ait bilgilere de yer verilmiştir. Osmanlı Şairleri, edebiyat tarihi ve antoloji karakteri ağır basan bir eserdir. Burada Naci'nin eski tezkirecilik geleneğinden farklı olarak, her bilgiyi güvenilir kaynaklara ve belgelere dayandırma çabası içinde olduğu dikkati çeker. Devrine yakın şairler hakkında belge niteliğinde bilgiler vermesi eserin değerini bir kat daha artırır. Naci, şiirleri seçerken söz ve anlam bakımından kusursuz ve kendi devrinde söylenilmiş gibi olanları tercih etmiş, bundaki amacını şöyle belirtir: "Asıl maksat, şimdiki edebiyat tarzını desteklemektir." Eser bu bakımdan herkesin zevkle okuyabileceği zengin bir antoloji özelliği de taşır. Osmanlı Şairleri adlı bu eser, edebiyat tarihi, biyografi ve antoloji özellikleri yanında Naci'nin dil, edebiyat, tenkit, eğitim gibi değişik meselelere bakış açısını göstermesi bakımından da önemlidir.
******