Osmanlı Ressamları Cemiyeti'nden Güzel sanatlar Birliği'ne 1909-1991

Yazar : Nazan Akpınar, Abdülkadir Günyaz
Yayın Tarihi : 1991
Dil : Türkçe+İngilizce
Sayfa Sayısı : 129
Ölçü : 24 x 27 cm
Yayınevi : Alarko

Çağdaş toplumların gelişmesinde kültür ve sanatın oynadığı önemli rolün yadsınamaz bir şekilde kabul edilmesine paralel olarak son yıllarda ülkemizde de sanata değişik bir açıdan bakılmaktadır. Diğer bütün sanat dallarında olduğu kadar plastik sanatlar alanında da artık büyük organizasyonlar ilgimizi çekmektedir. Günümüzde sanatçı: organizasyonla sorumlu kurum veya dernek; maddi olanakları ile böyle bir sanat olayına destek veren kuruluşların ortak çalışması sonucu gerçek sanat etkinlikleri, binenaller vs., yaratılıyor. Bir çalışmanın kalıcı olması; topluma ulaşabilmesi ve başarılı olabilmesi ise bir ölçüde iletişim organlarının seferber edilebilmeleriyle orantılı oluyor. Alarko Sanat Galerisi'nde gerçekleştirdiğimiz "Osmanlı Ressamlar Cemiyeti'nden Güzel Sanatlar Birliği'ne" isimli sergilerimizi işte böyle ortak ve modern bir çalışmanın ürünleri olarak örnek gösterebiliriz, Cemiyetimizin, bugün eserleri müze ve koleksiyonları süsleyen kurucu üyelerinin eserleri ile oluşturduğumuz 1. sergi; Türk Resim Sanatıyla aynı doğrultuda gelişme göstermiş; döneminin ilk ve tek sanat kurumu olan Osmanlı Ressamlar Cemiyetinin olduğu kadar, zamanının da egemen sanat anlayışını aksettiren boyutlarda idi. Derneğimizin yakın geçmişi ile bugününü yansıtan "Osmanlı Ressamlar Cemiyeti'nden Güzel Sanatlar Birliği'ne 2" Sergisi ise ilk sergimizin devamı niteliğinde olduğu halde çeşitli sanat eğilimlerini bünyesinde toplamış olup; tek başına değerlendirilmesi çok daha uygundur. Şüphe götürmez bir gerçek odur ki, Güzel Sanatlar Birliği de son yıllarda sanat hayatımızı etkileyen akımlardan nasibini almasın. Bunun sonucu olarak bu sergimizde eski ile genç kuşağı ve aralarında bir geçiş dönemi olarak orta kuşağı gördük, geçmişten günümüze bağlantılar kurabildik... Nazan Akpınar Güzel Sanatlar Birliği Resim Derneği Başkanı
******