Osmanlı Panayırları (18. - 19. Yüzyıl)

Yazar : Ömer Şen
İsbn : 9757622303
Yayın Tarihi : 1996
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 143
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : Eren Yayıncılık

Bu çalışma, Osmanlı panayırlarını yapısal ve karakteristik yönden incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın ağırlık noktasını, ticari hedeflere yönelik olarak kurulan panayırları oluşturmaktadır. Bunun yanında sosyal amaçlı olarak yılda bir defa kurulan cemaatlere ait panayırlara da rastlanmaktadır. Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde yapılan çalışmalarda ağırlık olarak 18. ve 19. yüzyıl belgeleri üzerinde durulmuştur. Bu arşivdeki orijinal belgeler kullanılarak bazı tespitler sıralanmıştır. Panayırlarla ilgili belgeler, fazlasıyla kullanılarak mali yapı, güvenlik, organizasyon tarzı, imarı, katılan bölgeler ve pazarlanan mal cinsleri ayrıntılı bir şekilde sunulmaya çalışılmıştır...
******Ömer Şen

Oktay Aras Kitaplığındaki Ömer Şen Kitapları (1)