Osmanlı Padişahları ve Büyükleri

Yazar : Adem Suad
İsbn : 9786054308088
Yayın Tarihi : Aralık, 2010
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 290
Ölçü : 13,5 x 21 cm
Yayınevi : Tutku Yayınevi

Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi uzun boylu, yuvarlak yüzlü, esmer tenli, ela gözlü ve kalın kaşlıydı. Omuzları arası oldukça geniş, vücudunun belden yukarı kısmı aşağı kısmına oranla daha uzundu. Davudi bir sesi vardı. Sözünü kimseden esirgemezdi. İkna edici konuşurdu ve sevimli idi. Başına kırmızı çuhadan yapılmış Çağatay tarzında Horasan tacı giyerdi. İç ve dış elbiseleri geniş yenliydi. Kaftanının yakası boldu. Kıyafetlerini giydiğinin ertesi günü yoksullara verirdi. 1 akçelik ilk vergiyi koyduğu kaynaklarda kayıtlıdır. Babası Ertuğrul Gazi'nin vefatından sonra, gözüpek ve mertliği, ahlakı ve meziyetleri ile aşiret, kavim ve kabileye baş olacak liderlik vasfına sahip olduğundan bu göreve getirildi. Cesareti ve kahramanlığından ötürü ona "Kara Osman Bey" lakabı takılmıştı. Ata binmekte ve her türlü silahı kullanmakta çok üstündü. Devlet işlerini daima dikkatle planlar ve hiçbir şeyi tesadüfe bırakmazdı. Bu da O'nun daima başarılı olmasını sağlardı. Çok cömertti, sofrasına hiç ayırım yapmadan, çevresindeki herkesi davet ederdi. Osman Gazi değerli bir devlet adamıydı. Dürüst, tedbirli, cesur, 'cömert ve adaletliydi. Fakirlere yedirip, giydirmeyi çok severdi. Üzerindeki elbiseye kim biraz dikkatlice baksa, hemen çıkartıp ona hediye ederdi. Her ikindi vakti evinde misafir olanlara ikramda bulunur, ziyafet verirdi. Osman Gazi, 1281 yılında Söğüt'te Kayı Boyu'nun yönetimine geçtiğinde henüz 23 yaşındaydı. Ata binmekte, kılıç kullanmakta ve savaşmakta çok ustaydı. Aşiretin ileri gelenlerinden Ömer Bey'in kızı Mal Hatun ile evlendi ve bu evlilikten ilerde Osmanlı Devleti'nin başına geçecek olan oğlu Orhan Gazi dünyaya geldi. Osman Gazi, Ahi Şeyhlerinden Edebali'nin görüşlerine değer verir ve ona saygı duyardı. Sık sık Şeyh Edebali'nin Eskişehir Sultanönü'ndeki dergâhına gider ve misafir kalırdı. Osman Gazi bir gece Şeyh Edebali'nin dergâhında misafirken, bir rüya gördü. Sabah olunca hemen Şeyh Edebali'ye koşup, ona şöyle dedi: "Şeyhim, rüyama girdiniz. Göğsünüzden bir ay çıktı. Yükseldi, yükseldi, sonra benim koynuma girdi. Göbeğimden bir ağaç büyümeye başladı.
******Adem Suad

Oktay Aras Kitaplığındaki Adem Suad Kitapları (1)