Osmanlı Ormancılığı İle İlgili Belgeler I

İsbn : 9758273205
Yayın Tarihi : 1999
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 241
Ölçü : 21 x 30 cm
Yayınevi : T.C. Orman Bakanlığı

Üçüncü bin yıla girerken, Türkiye Ormancılığı Cumhuriyetimizin 75. Yılını kutlamaktan büyük kıvanç duydu. Öte yandan bu tarihin Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunun 700. Yılına rastlaması nedeniyle de ormancılığımızın tarihsel gelişimini ortaya koyan belgeleri gözden geçirme fırsatını da yakalamış oldu. Kuşkusuz bu fırsat yalnız bir sevinç değil, aynı zamanda ormancılığımızın geleceğini hazırlamakta büyük bir kazanç olacaktır. Bilindiği üzere 1839 tarihi hem Tanzimat Fermanı'nın ilanı ile toplumsal dönüşümün önemli bir aşamasını, hem de ormancılık faaliyetlerinin başlangıcını işaret etmektedir. Geriye dönüp bakıldığında ormancılık alanında ortaya konan çalışmaların çok eskilere gittiği anlaşılmaktadır. Ama buna rağmen bu çalışmalarla ilgili yayınların yeterli sayıda olmadığı görülmektedir. Orman Bakanlığı, üçüncü bin yıla girilen şu günlerde, Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunun 700. Yılında "Osmanlı Ormancılığı İle İlgili Belgeler - I" başlıklı bu çalışmayla, alanındaki eksikliği giderme doğrultusunda bir adım atmış bulunmaktadır. Öte yandan bununla paralellik· gösteren bir çalışmanın da Cumhuriyetimizin 75. Yılında Türk Ormancılığı başlığıyla yayımlandığını duyuralım. Ancak "Osmanlı Ormancılığı İle İlgili Belgeler - I" kitabının bir özgünlük taşıdığını da eklemek yerinde olacaktır. Bu kitap, Osmanlı arşivlerinden şu ana kadar tasnifi yapılan çeşitli belge ve bilgilerden yararlanılarak hazırlanmıştır. Bunun için 800'e yakın belge Arap Alfabesinden Latin Alfabesine aktarılmış, bu belgelerden 97'sinin yayımlanmasının uygun olacağı kanısına varılmıştır. Bu kitap aracılığı ile sağlanan belge ve bilgiler ileride yapılacak yeni çalışmalarla daha da zenginleşecektir. Türk Ormancılığının, ortaya konulan bu yeni belge ve bilgileri en iyi şekilde değerlendirerek daha da ileriye gideceği ne inanıyoruz.
******