Osmanlı Mimarlığının 7 Yüzyılı "Uluslarüstü Bir Miras"

İsbn : 9757438928
Yayın Tarihi : 1999
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 408
Ölçü : 19,5 x 25 cm
Yayınevi : YEM Yayın

TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi'nin programına aldığı ve tüm hazırlık ve yönetimi İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından yapılan "Osmanlı Mimarlığının 700 Yılı / Uluslarüstü Bir Miras" konulu uluslararası kongre 25-27 Kasım 1999 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nin de katkılarıyla Taşkışla 109 No.lu Salonda yapıldı. Genel Başkan Oktay Ekinci ve İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Prof. Dr. Afife Batur ile birlikte Prof. Dr. Nur Akın, Prof. Dr. Uğur Tanyeli ve Prof. Dr. Stefan Yerasimos'tan oluşan organizasyon komitesi, Osmanlı mimarlığını yayıldığı coğrafya ve ilişki kurduğu kültürler bağlamında irdeleyen bir tema olarak "Uluslarüstü Bir Miras" logosunu seçti. Kongre, birincil olarak " bu konseptin kuramsal ve ideolojik/siyasi bağlamını irdeleyip sorgulamayı; uluslarüstü bu mirasın " içerdiği çeşitliliğin bir karşılıklı etkilenme süreci içinde varolmasının, " etkileşimin model ve tipolojisinin, " metropol/periferi ilişkisinin " yerel/yakın kültürlerle -Anadolu, Rumeli, Mezopotamya, Avrupa, ... - bağıntılarının yorumlarının ve birikimin mümkün bir dökümünün elde edilmesini; İkincil olarak " mimari mirasın " kent, yerleşme ve yaşam çevresi modellerinin " resmi/sivil yapı ve yapım tipolojisinin " eğitim ve çalışma koşullarının araştırılmasını ve tanınmasını; ve bugün varolan mimari mirasın " korunmasının ideolojik ve metodolojik/operasyonel sorunları…
******