Osmanlı Medreselerinde İlim

Yazar : Cevat izgi
İsbn : 9753552033
Yayın Tarihi : 1997
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 471
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : İz Yayıncılık

Osmanlı bilim tarihi, İslam bilim tarihinin ihmal edilen ve az işlenen bir alanıdır. Geniş çerçevede Osmanlılarda, dar çerçevede Osmanlı medreselerinde riyazi ve tabii bilimlerin eğitim-öğretimi ile ilgili şimdiye kadar müstakil bir çalışma yapılmamıştır. Konu ile ilgili istenen 'ölçüde herhangi bir çalışmanın mevcut olmayışı, hal tercümesi kaynaklarındaki bilgi kıtlığından ve konu ile ilgili kaynaklara inilmeyişinden ileri gelmektedir. Gerçekten de başta kronikler ve hal tercümesi ile ilgili eserler olmak· üzere Osmanlı kaynaklarında, vakalar ve tayinler birinci planda gelmekte, siyası hadiseler ve nisaplar, aziller ağırlığı teşkil etmektedir. İslam dünyasının klasik eğitim kurumları olan medreselerde riyazi ve tabii ilimlerin eğitimi meselesi çözüm bekleyen ve aydınlatılması gereken bir konudur. Aynı durum, Osmanlı medreselerinde riyazi ve tabii ilimlerin eğitimi meselesi için de söz konusudur. Medreselere dair klasik eserlerde medreselerdeki eğitim hayatından bahsedilmemektedir. Gerçekten de gerek En-Nu'Aaymı'nin özellikle İslam dünyasının Şam bölgesinde tesis edilen medreselerinin tarihini konu alan ed-Daris fi Tarihi'l-Medaris adIı eseri ve gerekse el-Ma1rızı'nin özellikle 70'e yakın Mısır medresesinden de bahseden el-Meva'i-ve'l-i'tibar'ı, bu konuda beklenen bilgiyi vermemektedirler. . George Sarton, Heinrich Suter, F. Woepcke, Max Krause, Paul Kraus, Eilhard Wiedemann, Max Meyerhof ve Albert Dietrich gibi yabancı; Süleyman Sudi, Salih Zeki ve A. Adnan Adıvar gibi Türk bilim adamlarının çalışmaları, daha ziyade tenkitli metin neşri, bilim tarihi, katalog, biyografi, bibliyografya ve makale mahiyetinde olup eğitim konusunu ele almamaktadır. Ahmed Çelebi'nin A. James Arberrinin danışmanlığında yaptığı History of Muslim Education (Beyrut 1954) adlı doktora tezi ise sadece edebi ilimlerin eğitimi ve öğretimi üzerinde durmaktadır…
******