Osmanlı Medreselerinde Eğitim - Öğretim ve Bunlar Arasında Daru'l-Hadislerin Yeri

Yazar : Ahmet Gül
İsbn : 9751608546
Yayın Tarihi : 1997
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 254
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : Türk Tarih Kurumu

Bir karanlık çağa adını vermiş, damgasını vurmuş zamanın toplumunu kasıp kavurmuş, cehalet denen bir zulüm ve taassup kasırgası vardı. İşte bu çağla bu kasırgaya karşı ortaya çıkan yüce İslam'ın ilk emri "Oku!" hitabıyla başlar. Evet, "Yaratan Rabb'inin adıyla oku!". Demek ki, yaratan yüce Rabb'imiz bize, yaratma gayesinin okumak, eğitim ve kültür olduğunu anlatmak istiyor. Cahil, kültürsüz ve geri kalmamızı istemiyor. Daha önceden bunu tek tük kişiler kavrayıp, yazıyı bulmuşlar ve bu hususta ferdi çalışmaları başlatmışlardı. Mesela: Konumuzun hareket noktasını teşkil edecek olan Arabistan'a, civardan bir yazı sistemi getirip, daha önce hafızaya dayalı değerli edebi eserlerini kaleme almayı düşünmüşler, bu işe girişerek bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışmışlardır. Bugünkü medeniyetimizde her şeyin okuyup yazmaya dayalı olduğunu gözönüne getirince, bu faaliyetlerin önemini kavrıyor ve diyoruz ki: Evet, bunlar bugünkü medeniyetimizin kültürel temelini atmakta çok büyük bir hizmette bulunmuşlar, ne kadar takdire şayiin olduklarını göstermişler, fakat bilmem geç mi kalmışlardır ve ne kadar gecikmişlerdir? Bu faaliyeti daha önce başlatmış olsalardı bugün medeniyetimiz daha çok ilerlemiş olacaktı. Bu gecikme bizi ne kadar üzüyorsa, daha da gecikmiş olmadıklarını düşündükçe o kadar da sevinip, onlara minnet duygularımızı gizleyemiyoruz. Ancak bu ferdi girişimler, resmi bir durum almayınca, ne de olsa sınırlı ve yüzeyde kalıyordu. İşte yüce İslam dini bunu resmen emir ve ilan ediyor, her ferde "Oku!" diye hitap ediyordu. Peygamberimiz de bu emri bizzat uygulayarak, gelen vahyi okuyup, yazı yazabilenlere yazdırdı. Böylece de Kur'an-ı Kerim'in gelen her ayeti, her emir ve yasağı yazılıp, aynı zamanda da ezberletildi. Çünkü ezbere ne kadar güvenilmezse, yazıya da o kadar az güvenilebilirdi. Ezberden nasıl unutulup yok olabilir veya ezberleyenler ölüp, ezberledikleri de böylece kaybolabilirse, yazı için de aynı durum söz konusudur. Silinebilir, yanabilir, yanlış okunabilir, suya düşebilir, kaybolabilir ve çalınabilir.
******Ahmet Güleryüz