Osmanlı Kenti

Yazar : Maurice Cerasi
İsbn : 9753637128
Yayın Tarihi : Şubat, 1999
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 375
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : Yky

Osmanlı kenti, Orta Asya'dan Anadolu'ya, Akdeniz'den Balkanlar'a yayılan coğrafya üzerindeki farklı kültürlerin birlikte inşa ettikleri ortak yaşam alanıdır. Antik dönemin kent topoğrafyasına kayıtsız kalmayan; Hıristiyanlık ve İslamiyet'in doğaya saygılı felsefesini yücelten; örf, adet ve gelenekleri kendi varlık koşulu olarak kabul edip geleceğe miras bırakan bu yaşam alanı, günümüzde kaybettiğimiz pek çok insani değerin yüzyıllarca koruyuculuğunu yapmıştır. Sıradan insanın dünyası bu kentin surları içinde olgunlaşmış, Doğu'nun felsefesi, edebiyatı ve estetiği bu kentin mekânlarında dile gelmiştir. Kısacası Osmanlı kenti, geçmişimizin halen yaşayan tanığıdır.
******Maurice Cerasi

Oktay Aras Kitaplığındaki Maurice Cerasi Kitapları (1)