Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri 3. Kitap Yavuz Sultan Selim Devri Kanunnameleri

Yazar : Doç. Dr. Ahmed Akgündüz
İsbn : 9759546507
Yayın Tarihi : Haziran, 1991
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 567
Ölçü : 21 x 28 cm
Yayınevi : Fey Vakfı Yayınları

"Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri" isimli araştırma serimizin Yavuz Sultan Selim Devri Kanunnamelerine tahsis ettiğimiz III. Cildini sizlere takdim ederken, bizi bu hayırlı hizmette muvaffak eden Allah'a hamd ediyoruz. "Osmanlı Devleti hakkında değer hükümleri verebilmek ve Osmanlı Devleti ile alakalı görüş serdedebilmek için en önemli yol, Osmanlıları anlamaya çalışmaktır. Osmanlıları anlamaya çalışma gayretlerinin müspet neticeye ulaşabilmesi için ise, araştırmacı ve ilim adamlarının üç hayati kaynağı ihmal etmemeleri icabeder: Birincisi: Osmanlı Devletiyle alakalı arşiv vesikalarının neşridir. Bu belgeler, Avrupa, Afrika ve Asya kıtalarında bulunan muhtelif merkezlerde hala muhafaza edilmektedir. Avrupa'daki merkezlerin başında İstanbul gelir; ancak Belgrad, Bosna Saray, Budapeşte ve Sofya gibi merkezlerde de az da olsa mevcuttur. Afrika kıtasında ise, Kahire, Trablusgarb, Tunus ve Cezayir bu belge hazinelerinin başında gelirler. Asya da ise, Basra, Bağdad ve Şam, bu merkezlerin en mühimlerindendir. Osmanlı devletinin hâkimiyeti altına giren her yerde, bu tür belgelere rastlamak mümkündür ve sayılan takriben 150 milyon civarındadır ki, bunun 120 milyonu Osmanlı Arşivinde muhafaza edilmektedir. Buna değişik yollarla elden çıkan Moskova, Londra, Paris ve benzeri yabancı merkezlerdeki Osmanlıyla ilgili belgeleri de eklememiz icabeder. İkincisi; Yazmalardır. Bunlardan kasıt, Osmanlı Devleti zamanında kaleme alınan ve hala kütüphanelerde okuyucusunu bekleyen ilmi eserlerdir. Üçüncüsü: Osmanlı Kanunnamelerinin neşridir. Mesela Mısır Kanunnamesi, Bağdad Kanunnamesi ve Trablus Kanunnamesi gibi. Bu kanunnameleri neşretmeden ve bunlardaki hükümlerin uygulanma şeklini arşiv vesikalarından tetkik etmeden, Osmanlı Devletinin Araplara ağır vergiler yüklediğini iddia etmek mümkün değildir. Bu kanunnamelerin neşriyle, Osmanlı dönemindeki iktisat tarihi gün ışığına çıkacağı gibi, Osmanlıların adli meselelerde ve kanunlaştırma hizmetlerinde ne derece dikkat gösterdikleri de ortaya çıkacaktır.
******