Osmanlı Kahvehaneleri - Mekan, Sosyalleşme, İktidar

Yazar : Editör: Ahmet Yaşar
İsbn : 9789051050270
Yayın Tarihi : Ekim, 2010
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 142
Ölçü : 16,5 x 21 cm
Yayınevi : Kitap Yayınevi

Yakın dönem şehir çalışmalarında, mekân ve mekânsal performanslara yönelik ilginin arttığı görülüyor. Bu yeni eğilim içerisinde; şehir mekânları, mimari mekân olmanın ötesinde sosyal ve kültürel mekân olarak incelenmekte ve otoriteyle yönetilenler arasında bir karşılaşma alanı olarak ele alınmaktadırlar. Bu bağlamda, Osmanlı şehir tarihçileri de semt, cadde; mahalle, sokak, çarşı ve kahvehane gibi şehir mekânları Üzerinden kamusallık ve toplumsallık temalarına yoğunlaşmaktadırlar. Gerek 'kamusal alan' tartışmaları için elverişli olması, gerekse popülerliği dolayısıyla bu kamusal mekânlar içerisinde kahvehanelere popüler ve akademik çevrelerde hatırı sayılır bir ilgi gösterilmektedir. Tarih dergilerinde, atölye çalışmalarında, tarihçilerle röportajlarda ve popüler kültür dergilerinde kahvehanelere yer verilmekte ve çeşitli fonksiyonlarıyla Osmanlı kahvehanelerinin önemine değinilmektedir. Ayrıca çok sayıda yüksek lisans ve doktora tez çalışmasında Osmanlı kahvehanelerinin tarihi, sosyal ve siyasi işlevleri irdelenmektedir. KAHVEHANE ÜZERİNE ÇALIŞMALAR Osmanlı kahvehaneleri son zamanlara kadar araştırmacıların pek dikkatini çekmemiştir. Ancak son yirmi yıldır hem akademik, hem de popüler çevrelerin şehir yaşamının bu temel kurumuna ilgisinin arttığı görülmektedir. Kahvehanelerle, özellikle İstanbul kahvehaneleriyle ilgili popüler literatür çoğunlukla Türkçedir ve son yıllardaki geçmişe dönük nostaljik eğilimin bir parçasıdır. Kitapçıların raflarında, eski İstanbul'un içe dönük ve nostaljik gündelik yaşamını konu edinen çok sayıda kitap yer almaktadır. Bu kitaplar çoğunlukla, Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey, Abdülaziz Bey, Mehmet Tevfik gibi yazarlara ait 19. yüzyıl sonu ve 20. Yüzyıl başı yapıtlarıdır…
******