Osmanlı İstanbul'unun İki Asırlık Gayrşmenkul Portresi (1500-1700)

Yazar : Yasemin Çiftçi
İsbn : 9786257491487
Yayın Tarihi : Mayıs, 22
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 394
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : Gazi Kitabevi

"OsmanlI İstanbulu'nun İki Asırlık Gayrimenkul Portresi (1500 - 1700)'' adlı bu kitap, 02.10.2017 tarihinde tamamlanan "İstanbul Şer'iyye Sicilleri Işığında İstanbul'da Gayrimenkul Piyasası (1500 - 1700)" başlıklı doktora tezinin güncellenmiş formatıdır.
Bilindiği üzere Osmanlı tarihi ile ilgili çalışma yapmanın temel koşulu arşivden maksimum seviyede faydalanabilme beceresine sahip olmaktan geçer. Bu açıdan arşivdeki kaynakları profesyonel biçimde değerlendirebilme becerisine hakim olmak bir Osmanlı iktisat tarihçisi için olmazsa olmazların başında gelir.
Doktora tezinin amacı şer'iyye sicillerinden hareketle İstanbul da gayrimenkul (GM) piyasasının bir değerlendirmesini yapmaktı. Bu amaçla ilk olarak tezi zaman açısından sınırlandırmak gerekliydi. Eşanlı olarak kaynaklar da sınırlandırılmalıydı, çünkü İstanbul GM piyasasın, şer'iyye sicilleriyle değerlendirmek demek bir kişinin değil doktora tezi süresince, ömür boyu dahi incelese yine de tamamlayamayacağı kadar şer'iyye sicili okuması demekti. Tez danışmanım kaynak seçimi konusunda beni yönlendirdi ve TDV İSAM tarafından 40 cilt olmak üzere latinize edilen "İstanbul Kadı Sicilleri" ile Timur Kuran editörlüğünde 10 cilt halinde hazırlanan "Mahkeme Kayıtları Işığında XVII. yüzyıl İstanbulu'nda Sosyo - Ekonomik Yaşam" adlı esere bir göz atmamı önerdi. Kaynakları incelediğimizde zaman olarak 1500 ve 1700 yıllar, arasın, kapsayan dönemin tez için uygun olduğu kanaatine vardık ve kolları sıvadık. Bu doğrultuda, bahsi geçen iki temel projede yer alan GM alım satım kayıtlarının tamamını inceleyerek verileri tasnifledik, daha sonra elde edilen verileri sağlam bir literatür arka planıyla değerlendirmeye çalıştık.
Çalışma başlangıçta sıradan bir doktora tezi formatındaydı. Ancak zaman ilerledikçe, kaynaklar incelendi ve literatür oluşturuldu. Neticede çalışmanın sıradan bir doktora tezinden çok daha fazlası olduğu görüldü ve Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu tarafından, SOS - C - DRP -130515 -0207 proje numarası ile projelendirildi. Aralıklı da olsa çalışma kapsamında oluşturulan veri setinin daha sonraki çalışmalara zemin oluşturacağı beklentisi çalışmanın önemini katbekat artırmaktadır... 
******