Osmanlı İmparatorluğu'nun Tarihsel Coğrafyası

Yazar : Donald Edgar Pitcher
İsbn : 9750801571
Yayın Tarihi : Aralık, 1999
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 231
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : Yky

Bu çalışmanın metin kısmını, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişinin, tarihsel coğrafya açısından bir dökümü oluşturmaktadır. Belki çok az yeni düşünce ya da kuram bu kısımda yer almaktadır. Ancak buradaki asıl amaç, pek çok kaynaktan taranmak suretiyle toplanan ve Osmanlı'nın genişleme sürecini olabildiğince tutarlı anlatmak üzere düzenlenen olayların ele alınmasıyla sınırlıdır. Çalışmanın bütününde, siyasi coğrafya üzerinde durulmaktadır. Etnografya, din, ticaret ve iktisadi coğrafya da aynı ağırlıkta ele alınmış olsaydı kitabın boyutlarıyla üç katına çıkardıysa da bu çalışma, özet anlatımlar silsilesi halinde sonuçlanırdı. Kitapta yer alan haritalar, metnin tersine özgündürler. İkisi dışında bütün haritalar, eldeki bilgiler doğrultusunda yeni çizı1miş olup hazır bir kaynaktan alınmamışlardır. Söz konusu olan iki haritayla i1gili bilgi1er ise açıklamalar (bkz. Haritalar ve Atlaslar) kısmında verilmektedir. Osmanlı tarihçileri bugüne kadar haritaların sağladıkları kolaylıkları pek dikkate almadılar. Elinizdeki çalışma, ağırlıklı biçimde bu boşluğu doldurmaya ve tarihsel atlaslarda sıkça karşılaşılan yanlışları gidermeye yönelik olarak tasarlanmıştır. Metinde dipnotlara gönderme yapılmadı. Her bölüm için başvurduğum bütün çalışmaları, ayrıntılı kaynakça notları olarak belirtmek yerine, gerektiğinde eleştiri1erimle birlikte uzun bir giriş bölümünde verdim. Çalışmanın genelinde ise ancak çelişkili kuramlar ve belirsiz sonuçlar söz konusu olduğunda yararlandığım kitaplara açık bir göndermede bulundum…
******