Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu

Yazar : M. Fuad Köprülü
Yayın Tarihi : 1972
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 183
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Başnur Matbaası
Bahsi Geçen : M. Fuat Köprülü

Bu kısa makalemizdeki ana noktaların bir çoğu, bundan bir sene önce "Bin Temel Eser" serisi için yazmış olduğumuz, halen basılmış fakat henüz yayınlanmamış olan, Köprülü'nün edebi ve fikri makalelerinden seçmeler adı ile tarafımızdan hazırlanmış olan kitabın önsözünden alınmıştır. Memleketimizin XX. asırda yetiştirebildiği nadir ilim adamlarımızdan biri olan Ord. Prof. M. Fuad Köprülü, 4 Aralık 1890'da İstanbul'da doğdu. Bir yüzü Sultan Mahmud türbesine, diğer yüzü ise Babıali caddesine bakan ve bugün yerinde "Köşe Han" adlı binanın bulunduğu kâgir konakta dünyaya gelen F. Köprülü kaderin garip bir cilvesi olarak, halen aynı cadde üzerinde, buradan sadece bir kaç yüz adım uzaklıkta bulunan Köprülü türbesinde metfundur. Baba tarafından, onuncu göbekte nesebi Mehmed Paşa'ya dayanan Fuad Köprülü, Tanzimat devri ricalinden Beylikçi Köprülüzade Afif Bey'in oğlu olan eski Bükreş sefirlerinden Ahmet Ziya Bey'in torunudur. Uzun müddet Beyoğlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkâtipliği yapmış olan babası Faiz Bey, bir süre de İstanbul Belediye Meclisi azalığında bulunmuştur. Köprülü'nün annesi Hatice Hanım ise İslimye eşrafından Arif Hikmet Efendi'nin kızıdır. İlk tahsilini Ayasofya Merkez Rüşdiyesinde yapan Fuad Köprülü, daha sonra gittiği Mercan İdadisi'ni de parlak bir şekilde bitirmiştir. Daha mektep sıralarından itibaren okumaya ve asıl mühimi, araştırmaya karşı büyük bir alaka duyan küçük Köprülü'nün henüz çocuk denilebilecek bir yaşta Mercan İdadisi'ndeki arkadaşlarıyla beraber "Teavün" adında taşbasması bir mecmua çıkardığını bildiğimiz gibi, kendisinin ilk şiiri de 15 yaşında iken "Musavver Terakki"de basılmıştı. Daha bu sıralarda ilerideki mesleğini seçmek hususunda ilk adımını atmış ve bunun için lüzumlu olan hazırlıklara girmiş olan Fuad Köprülü, bir taraftan babasının küçük kütüphanesindeki bütün eserleri yutarcasına okurken, diğer taraftan da harçlığından artırdığı para ile de yeni kitaplar alıyordu...
******