Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi Cilt 2 (1600-1914)

Yazar : Halil İnalcık, Donald Quataert
İsbn : 9756372052
Yayın Tarihi : 2004
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 640
Ölçü : 17,5 x 26 cm
Yayınevi : Eren Yayıncılık

(1. Ciltten devam) Donald, aynı zamanda İngilizce editing işinde bana yardımcı olmayı kabul etti. Kendisine son derece müteşekkirim. Bu arada, Cambridge University Press ile baskı için görüşmelerimiz mutlu bir sonuca vardı ve kararlaşan iş bölümü çerçevesinde çalışmalara başladık. Metinlerin yazılıp yayına hazırlanması on yıla yakın bir zaman aldı. Eser, ilk kez 1994'te Cambridge University Press yayınları arasında büyük bir cilt halinde (1026 sahife) katı-ciltli (hardback) olarak yayınlandı. Tanıtma yazılarında "Osmanlı Tarihine belli başlı katkı" olarak karşılanan bu kitaba gösterilen büyük ilgi üzerine, eser 1997 yılın4a iki cilt halinde kâğıt ciltli (paperback) olarak ikinci kez yayınlandı. Kitabın 409 sahife tutan ve tümüyle Halil İnalcık'a ait olan ilk kısmı, i. cildi kapsamakta, S. Faroqhi, Bruce McGowan, Donald Quataert ve Şevket Pamuk tarafından yazılmış olan bölümleri II. cildi oluşturmaktadır. Burada yayınlanan ı. cildin Türkçe çevirisi, ikinci baskısında ayrı bir cilt halinde Türkçeye çevrilmiş bulunmakta; II. cildin çevirisine devam edilmektedir. Kitabın tamamı iki cilt halinde Eren Yayınevi tarafından yayınlanmış olacaktır. Dünya üniversite ve kütüphanelerinde bir referans kitabı olarak şimdiden yerini bulmuş olan bu eserin yurdumuzda Türkçe olarak yayınlanması bir genel istek halini almıştı. Önerimiz Üzerine değerli tarihçi Prof. Halil Berktay, çeviri için zaman ayırmak lütfunda bulunmuş ve cidden her türlü övgü üzerine bir yetkiyle bu işi başarmıştır. Bir iktisat ve toplumsal tarih uzmanı olan Prof. Berktay'dan başkası bu işi onun kadar vukufla yapamazdı, kanısındayım; kendisine şükran borçluyuz. Çeviri uzun zaman aldı. Berktay ile yakın işbirliği halinde, çeviriyi ana İngilizce metinle karşılaştırdım; sadece birkaç noktada ana metinden farklı değişiklikler yapmayı gerekli gördüm. Bu nedenle bu çeviri, yazar tarafından gözden geçirilmiş son metin sayılabilir. Nihayet, eserin Türkçe çevirisini okuma fırsatına erişmemizi, Eren Yayınevi sahibi Sayın Muhittin Salih Eren'in anlayış ve özverilerine borçlu olduğumuzu burada belirtmek benim için yerine getirilmesi gereken bir vecibedir. (Halil İnalcık)
******Halil İnalcık, Donald Quataert