Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi Cilt 1 (1300-1600)

Yazar : Halil İnalcık
İsbn : 9757622532
Yayın Tarihi : Kasım, 2004
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 486
Ölçü : 17,5 x 26 cm
Yayınevi : Eren Yayıncılık

Son altmış yıl içinde Osmanlı araştırmaları, arşivlerdeki zengin kaynakların değerlendirilmesi sonucu, sosyal ve ekonomik tarih üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu alanda Ömer Lütfi Barkan'ın çığır açan öncülüğünü ve kitaplıklarımızı dolduran anıtsal eserlerini anmadan geçemeyiz. O zamandan beri içeride ve dışarıda, Osmanlı tarihi uzmanları araştırmalarını, imparatorluk demografisi, ekonomi ve maliyesi, toplum hayatı ve sosyal ilişkiler üzerinde yoğunlaştırmışlardır. İmparatorluğun idare, nüfus ve vergi kütük defterleri niteliğindeki Tahrir Defterleri, Divan-i Hümayun kararlarını içeren Mühimme Defterleri, maliye idaresi ve vergilerin temel kaynağı Mukata'a ve Muhasebe Defterleri, hukuki muameleleri ve toplum hayatını yansıtan Şer'iyye Sicil defterleri, ilmiye sınıfına ait Kadıasker Ruznameleri, diplomatik ilişkileri ve antlaşmaları kapsayan Name-i Hümayun Defterleri ve bunun gibi imparatorluk bürokrasisinin ürettiği yüzlerce belge serileri araştırmacıların hummalı çalışmalarına konu olmuştur. Bütün bu alanlarda ilk önemli belge yayınlarını ve çığır açan incelemeleri Ö. L. Barkan'a borçluyuz. Genç kuşak tarihçiler, Barkan'ın açtığı çığırdan yürüdüler ve ne kadar eksik olursa olsun, şimdiye dek muazzam bir belge ve inceleme koleksiyonu vücuda getirdiler. Bu aşamada, Osmanlı sosyal ve ekonomi tarihi üzerinde yapılan bu çalışmaların bir sentezde toparlanması ve nasıl bir çizgiye eriştiğimizi tespit zamanı geldiğine hükmettik. Neleri bilebildiğimiz, hangi alanların boşlukta kaldığını tespit etmek gerekli idi. İşte elimizdeki bu deneme, bu inanç ve çabanın ürünüdür. 1980'lerde bu inançla, bu kitabın ilk planını tasarladık ve bu alanda çeşitli dönemlerin önde gelen uzmanları ile tasarı üzerinde fikir alış-verişine giriştik. Sonuçta, böyle bir eseri yazmaya karar verdik. 1300-1600 yıllarına ait klasik dönemi bu satırları yazan üzerine aldı. On yedinci yüz yılı Suraiya Faroqhi yazmayı kabul etti. On sekizinci yüzyılı, Mehmet Genç ve Bruce McGrowan üzerlerine aldılar (sonradan maalesef Genç çekildi). İmparatorluğun son dönemini Donald Quataert üstlendi... (Devamı 2. ciltte)
******Halil İnalcık