Osmanlı İmparatorluğu'nda Yenileşme ve Buhar Makineleri

Yazar : Elif Süreyya Genç
İsbn : 9786056115479
Yayın Tarihi : Ekim, 2010
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 200
Ölçü : 16 x 23 cm
Yayınevi : Doğu Kitabevi

Sosyoloji Batı toplumunda görülmeye başlanan değişimleri anlamak ve açıklamak için XIX. yüzyılda, Batı' da ortaya çıkmış bir bilimdir. XIX. yüzyılda sosyolojinin ortaya çıkışındaki en önemli etkenlerden biri, Batı' da yaşanan toplumsal değişim ve endüstrileşmedir. Endüstri Devrimi olarak adlandırılan bu süreç boyunca çok çeşitli alanlarda değişim ve gelişme olmuştur. Buhar makinesi ise gerek fabrikalarda gerekse buharlı gemilerde ve demiryollarında kullanımı ile Endüstri Devrimi'nin sembolü olarak tasvir edilmiştir. XIX. yüzyılda Batılılaşma siyaseti ile birlikte Osmanlı, Batı ile işbirliğine girmiştir. Bu işbirliğinin gereği olarak devletin yeniden yapılanması sonucunda yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. Bu amaçla Batı'dan hem makine hem de mühendis ve işçi getirtilmiştir. Ancak Batı'dan farklı olarak Osmanlı'da toplumsal düzeyde değişim yaşanmamış ve Batılı anlamda endüstrileşme gerçekleşmemiştir. Değişiklikler devletin ihtiyaç duyduğu alanlardadır. Osmanlı, XIX. yüzyılda değişen dünya siyaseti bağlamında, buhar makinelerinden fabrikalar, buharlı gemiler ve demiryolları inşa ederek yararlanmıştır. Osmanlı'nın Batı'da yapılan teknolojik gelişmelerden habersiz olduğunu iddia etmek bu bakımdan mümkün değildir. Bu çalışmada kullanılan kaynakları belli bir bakış açısı çerçevesinde değerlendirdik. Bu bakış açısı hocamız Baykan Sezer düşüncesine bağlıdır. Ancak konumuza uygulanmasında Ertan Eğribel çalışmanın her aşamasında büyük bir özveriyle destek verdi. Prof. Dr. Korkut Tuna, Prof. Dr. İdris Bostan, Ufuk Özcan, Mehmet Genç ve diğer bölüm hocalarıma ve araştırma görevlisi arkadaşlarıma bana sağladıkları çalışma ortamı ve destekleri için teşekkürü bir borç bilirim. Bu tezin yazımı sırasında bana her anlamda destek olan anneme ve babama teşekkürlerimi sunarım.
******Elif Süreyya Genç

Oktay Aras Kitaplığındaki Elif Süreyya Genç Kitapları (1)