Osmanlı İmparatorluğu'nda Reform 1856-1876 Cilt 1

Yazar : Roderic H. Davison
İsbn : 975743289x
Yayın Tarihi : Ocak, 1997
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 260
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Pairüs Yayınevi

Osmanlı İmparatorluğu'nun on dokuzuncu yüzyılda giriştiği reform ve Batılılaşma çabalarının belirleyici dönemi olan Tanzimat dönemine ilişkin incelemeler hala emekleme aşamasında bulunmaktadır. Bu nedenle, ancak Türk arşivlerinin ve onu aşkın sayıdaki dilde geniş biçimde dağılmış bulunan materyallerin baştan sonra incelenmesiyle mümkün olabilecek belirli bir tarih anlayışına varmamız için daha pek çok yıl geçmesi ve bir sürü monografi yazılması gerekiyor. Bırakın niçin olduğunu, henüz basitçe neler yaşandığını, olayların nasıl ve ne zaman geliştiğini dahi bilmiyoruz. Bu yüzden elinizdeki araştırma, başlıca reform gelişmelerini aktarıp değerlendirmek ve onları tarihsel bağlamına oturtmak üzere yapılmış bir ön deneme niteliği taşıyor. Araştırmanın odaklandığı dönem ise, 1876'da ilk Osmanlı anayasasının (Kanun-u Esasi) ilan edilişine dek uzanan, Tanzimat'ın en yoğun yirmi yılıdır. Batı'nın Batılı olmayan bir bölge üzerindeki etkisiyle ilgilenen toplumbilimciler, geç Tanzimat dönemi hakkında yapılan bu analizde yararlı karşılaştırma noktaları bulabilirler. Bu çalışma, büyük ölçüde Batılılaşmayı, özellikle siyasal alandaki Batılılaşmayı ele alıyor ve belki, ondan daha kaypak bir kavram olan modernleşme kavramıyla ilgili bir çalışma diye de düşünülebilir. Yine de ben bu çalışmayı bir örnek olay incelemesi şeklinde nitelendirmek istemiyorum. Burada Batı'nın siyasal ve kültürel etkisinin güçlü olduğu başka bölgelerle karşılaştırma yapma yoluna hiç başvurmadım. Oysa o tür örneklerle kurulacak birtakım paralellikler olduğu gibi, aralarında keskin karşıtlıklar da vardır. Yine, tek tek kişilikler ile salt tarihsel olayların art arda sıralanmasının, o dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nda reform yapmak ve imparatorluğa yeniden hayat vermek amacıyla girişilen çabaları bir hayli etkilediğinin okuyucunun gözünde açık olacağını umuyorum. Örneğin, 1876 Anayasası'nın doğuşu başka türlü açıklanamaz. Modern Türkiye'nin tarihinin anahtar bir dönemiyle ilgili olan bu denemenin, kendisinden sonraki reform çabalarını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişme aşamalarını anlamakta gerekli temeli bir ölçüde sağlayacağı da güvenle iddia edilebilir... (Devamı 2. ciltte)
******Roderic H. Davison

Oktay Aras Kitaplığındaki Roderic H. Davison Kitapları (1)