Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Esnaf

Yazar : Edhem Ruhi Öneş
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 112
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : İst. Esnaf ve Sanatkatlar Birliği Derneği

İstanbul Esnaf Dernekleri Birliği olarak tertip ettiğimiz seri konferanslarla esnaf ve sanatkârların tarihi gelişimine, ilim adamlarımızın gayret ve ilimleriyle ışık tutarken; "23 Nisan 1985" tarih i, 23 Nisan 1920 tarihinde kurulan Büyük Millet Meclisi ve meclisin şahsında milletin iradesini, kendi eliyle kullanması, egemenlik ve demokrasinin temelinin koskoca 65 yılının yıldönümü gerçeği önümüzde beliriverdi. Türkiye'de esnaf teşkilatının var oluşu, işlerliği ve etkinliği ancak Büyük Ata'nın "Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir" sözünde yer ve manasını bulan demokrasi ve egemenlik haklarının varlığı ile en yüksek dizeye ulaşabilmiştir. İstiklal savaşında ilkel aletlerle, mermi süngü yapan sanatkârı coşkusu, Yemen'den İşkodra'ya kadar asker olmuş esnafların şehit olma, tutkusu ve hele boyunduruk altına girmeyi ölüme tercih eden Türk 'ün egemenlik için neler yaptığına' ve ne büyük destanlar yarattığına, tarih şahittir. İstanbul esnaf ve sanatkârları olarak, egemenliğinin tadana doya doya vardığımız 65'nci yıl anısına ve memleket kültürüne bir katkıda bulunmak amacıyla bir kitap yayınlamayı görev bildik. Cumhurbaşkanımız Sayın Kenan Evren'in "Tarihini iyi bilmeyen geçmişi ve geleceği arasında köprü kuramayan, yetiştirdiği seçkin insanlara sahip çıkma şuuruna erişememiş milletlerin başarıya ulaşma· si mümkün değildir" sözlerinden esinlenerek; Osmanlı esnaf teşkilatının tarihi geliş imi, teşkilat organları, esnafın örf ve adetleri ve esnaf ve devlet ilgileri, devlet denetim organları ve cezalarını içeren ve fıkraları ile kuru anlatımdan sıyrılma gayreti içinde olan Ethem Ruhi Öneş'in hazırladığı "OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA DEVLET VE ESNAF" adlı bu kitabı sizlere sunmaktan kıvançlıyız. Bu kültür yayınlarının devam etmesi en büyük dileğimizdir. Yüreğimizdeki çalışma ve sizlere hizmet ateşinden, bu kitabın bir kıvılcım olarak kabulünü, dileriz.
******Edhem Ruhi Öneş

Oktay Aras Kitaplığındaki Edhem Ruhi Öneş Kitapları (1)