Osmanlı İmparatorluğu'nda Çalışma İlişkileri: 1850-1920

Yazar : Ahmet Makal
İsbn : 9755331921
Yayın Tarihi : Mayıs, 1997
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 344
Ölçü : 12,5 x 19,5 cm
Yayınevi : İmge Kitabevi

Osmanlı İmparatorluğu da dahil olmak üzere, Türkiye çalışma ilişkileri tarihiyle ilgili çalışmaların hem niceliksel hem de niteliksel olarak yeterli olduğu söylenemez. Bu çalışmaların büyük bölümü, çalışma ilişkileri alanının belli konuları, özelliklede işçi örgütlenmeleri ve işçi hareketleri ile sınırlı kalmıştır. Ayrıca, bu çalışmaların büyük bölümünün betimsel düzeyde olduğu ve belirli kurumsal bütünlük taşımadıkları da söylenebilir. Bu nedenle, bu çalışmaların en azından bir bölümünün, ciddi metodolojik yanlışlıklara düşmesi kaçınılmaz olmaktadır. Ancak, bu çalışmaların, tüm eksikliklerine karşın, Türkiye çalışma ilişkileri tarihi alanında belirli bilgi birikimi sağlanmasına ve birçok sorunun tartışılmasına katkıları olduğu da yadsınamaz...
******