Osmanlı İmparatorluğu Tarihi 5 (1740-1912)

Yazar : Nicolae Jorga
İsbn : 975648022x
Yayın Tarihi : 2009
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 584
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : Yeditepe Yayınevi

Babıali, Küçük Kaynarca Antlaşması ile aslında sadece Tataristan yakınlarındaki bazı kaleleri ve Tataristan üzerindeki egemenlik haklarını kaybetmişti. Asıl önemli olan, Osmanlı'nın savaştan sonra, barış zamanında ve en iyi dostluk ilişkilerinin ortasında bile olsa her türlü saldırının, hukuk ihlalinin ve şiddetin caiz görüldüğü halklardan sayılması idi. Devir artık, karşı koyma yeteneğini kaybetmiş devletlerin aleyhine paylaşım antlaşmalarının yapıldığı ve tazminatların alındığı devirdi. Diğer Avrupa devletlerinden bazıları, Osmanlı İmparatorluğu'nu, komşularının düzenini sağlamak ve Lehleri iç savaşın şiddetinden kurtarmak bahanesi ile geniş bir alanı kapsayan birçok eyaletini ilhak ettikleri ve anarşinin kol gezdiği Lehistan Krallığı ile bir tutuyorlardı. "Von Kaunitz, Osmanlı Devleti'nin yaşamaya devam etmesini Avusturya monarşisinin siyaseti ve menfaatleri açısından esaslı bir temel olarak kabul etmektedir, ancak Türk idaresinin anlamsızlığı, Osmanlı'nın bundan böyle ayakta kalabileceğine dair hiçbir umut bırakmamaktadır" , diye yazıyordu bu konuda İstanbul'daki Fransız elçisi. Sultan, verdikleri "iyi hizmetlerin" mükâfatı olarak Focşani görüşmelerinden önce Viyana Sarayı'na yardım paralarının bir kısmını ödemişti. Ancak Türkler gerek Kayser ordularının Osmanlı sınırı boyunca hareketlerine, gerekse Bistritz ve Kronstadt (Braşov)'a giden yolların tamir edilmesine endişe ile bakıyorlardı. Aynı şekilde Boğdan ve Eflak Karpatları boyunca "yeniden ihya etme" dolayısıyla geçerlilik kazandırılan toprak ilhaklarına, Boğdan tarafından gayri resmi bir şekilde dağlarda ele geçirilmiş toprak şeridi üzerindeki hak iddialarının tekrarlanmasına ve daha önce de Babıali'nin izni olmadan Eflak'ta sınır tashihi için yapılan girişimlere seyirci kalıyorlardı. 1772 yılı başlarında Petersburg'da diplomatik çevrelerde Avusturya'nın Eflak ve Boğdan'ı ele geçirmeye niyetli olduğundan bahsediliyordu. Rus Başvekili Panin: Avusturya'nın Sırbistan'ı ilhak ederek "kendi ayağına bir diken" saplamış olarak başına bir dert açacak olursa, bundan dolayı memnun olacağını belirtiyordu...
******Nicolae Jorga